Vaší obrovskou výhodou je schopnost předvídat chod věcí a událostí. Přesto počítejte s tím, že ne vždy bude život připomínat procházku růžovou zahradou. Ale i ve vyhrocených situacích dokážete jednat jemně, diplomaticky. Jen to se svou empatií, soucitem s druhými nesmíte přehánět.

Láska


Když se za sebe ohlédnete, dokázali jste se poprat se vším, co vám život přichystal. Prošli jste možná určitou zkouškou, posílení zkušenostmi. Můžete jít tedy za svým cílem s větší vervou, energií a získat nevídané, a to platí i v lásce. Když se v partnerském životě něco zadrhne, bylo by chybou pálit za sebou mosty a odmítat kompromisy. Snažte se být vždy nad věcí, neboť jinak budete mít zbytečné problémy. Je dobré si připomínat, že odpuštění má svoji vnitřní hodnotu, která v dobrém překračuje mnohem více oblastí, než si dokážete připustit. Pozor na přehnané projevy žárlivosti nebo snahu svůj protějšek komandovat. Věci, na kterých vám záleží, se dají do pohybu správným směrem.

Zaměstnání


Na profesním poli nemáte pro příští měsíce vůbec špatné vyhlídky. Jen musíte vylézt ze své ulity a přestat spřádat katastrofické scénáře. Nestavte se do pozice mrzouta a bolestína, bude zapotřebí, abyste vydali ze sebe to nejlepší. Zvláště ve druhém čtvrtletí roku 2021 zřejmě zaznamenáte velmi rychlý spád událostí. Můžete dostat nečekanou příležitost ukázat, že vaše schopnosti dokážete uplatnit i mimo odvětví, pro něž máte kvalifikaci. Jisté pozitivní změny, na které jste ve skrytu duše pomýšleli, se mohou stát pomalu, ale jistě skutečností. Ovšem pozor, aby tím nezačal trpět váš osobní život. Skloubit profesní ambice s tím, jak si život představují vaši blízcí, bude vyžadovat hodně kompromisu.

Zdraví


Možná jste trochu podráždění vlastní nerozhodností. Depresí však nic nevyřešíte, důležité jsou činy. Přiznejte si, že s „dobíjením baterek“ si příliš hlavu nelámete, a to je špatně. Neplýtvejte zbytečně energií na záležitosti, o nichž víte, že je nemůžete ovlivnit. Naučte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu. V životě byste měli občas umět přibrzdit, jinak se to může negativně projevit na zdraví. Respektujte potřeby těla, dopřejte mu kvalitní stravu, dostatečný odpočinek, neplýtvejte silami nazdařbůh. Nezapomínejte na to, že optimismus, dobrá nálada, spokojenost jsou důležitou podmínkou pevného zdraví.

Peníze


Planety soudí, že v blízkém i vzdálenějším období se vám potvrdí, že štěstí se musí vykročit naproti. Před vámi se rýsuje poněkud zvláštní období s turbulentními zvraty. Někdy můžete mít pocit, že už jste, jak se říká, za vodou, jindy si sáhnete skoro až na dno. Ačkoli vám nemusí být zkraje roku osud příliš nakloněn, za žádných okolností „neskládejte zbraně“. Na nepříjemné záležitosti najdete potřebnou vůli a aktivní řešení. Vaše problémy finančního rázu by neměly mít dlouhé trvání. Ocitnete se před důležitým rozhodnutím a bude dobré s ním příliš neváhat. Mohli byste ztratit šance, které se nemusí podruhé opakovat.