Filtrovat
 • Fotografie 0027Pátek 29. března - runaIsa,Is (led, stabilita)

  Výklad Lucia di Moriani:Runa Isa vám doporučuje aktivovat trpělivost. Přestože byste možná rádi cosi změnili, s čímsi pohnuli vpřed, nemusí to vyjít. Záleží na okolnostech. Věnujte se dnes tedy spíše rutinní činnosti. Ačkoli máte chuť pustit se do nových aktivit nebo

 • svatek3Pátek – svátek slaví Taťána

  Jméno pochází původně z latiny, k nám se ale dostalo jako ruské jméno. Jeho význam bývá spojován především s římským rodem Tatiů, z něhož vzniklo slovo "tattó", čili rozdělovat nebo

 • kartySíla, Vůz, Poustevník

  Energie na nás všechny působí všemi směry, jsme doslova na prahu energetické revoluce a již nyní nás zajímavě dělí. Teď se vytvářejí dva tábory. Jeden, který půjde za vším, co cítí, za každou cenu. Druhý, jenž se stáhne do ústraní a bude přemýšlet, kam patří. Kam

 • Fotografie 0014 nauthisRuna Nauthiz,Nyd (potřeba, trpělivost)

  Výklad Lucia di Moriani:Runa sice nevylučuje v rámcipráce a podnikání jakési průtahy, není ale nic ztraceno. Berte ji jako výzvu k opatrnosti a dobře

 • roseSvátek slaví Soňa

  Jméno má původ v řečtině. Pochází z Ruska, kde vzniklo jako odvozenina řeckého jména Sophia, respektive jeho domácké verze. Z původního řeckého jména se Soňa překládá jako „moudrá”. Soňa a řecké jméno Sophia se překládá také z hindského jazyka

 • 4103trampoty 2Kněz a literát Václav Hájek z Libočan proslul zejména svou slavnou Kronikou českou. Málo se však ví, že i jeho života se dotkly nejrůznější paranormální jevy, že pocházel ze šlechtické rodiny, vedl spory s nadřízenými a byl i podnikatelem. Nahlédněme do osudů toho

 • Fotografie 0017Runa Mannaz, Man (člověk)

  Výklad Lucia di Moriani: Ujistěte se, že jsou vaše činy byly v souladu s vašimi záměry a myšlenkami. K úspěchu v rámci zaměstnání či kariéry potřebujete dnes pomoc okolí. Spolupracujte s druhými a věřte, že díky nim můžete cosi dokončit, vyjednat

 • svatekSvátek slaví Dita

  Jméno má zřejmě hebrejský původ, může se jednat o severskou podobu jmen Judita či Edita. Do češtiny by se přebírala jejich domácká zkrácenina. Významově by se pak jméno překládalo jako „židovka“ (ze jména Judita) nebo „šťastný boj“

 • 3703aJá mám holku od Odkolků, ta má oči jako šmolku.“ Když Karel Hašler složil tento hit, určitě si neuvědomoval, že proslulé pekařské dynastii dělá reklamu. I když vlastně ani nevíme, zda mu nebyl posléze vyplacen nějaký honorář přímo od jejích příslušníků. A také ani to, zda ho

 • Fotografie 0003 perthoRuna Pertho, Peorth, Perdo (šachy, odhalení)

  Výklad Lucia di Moriani:Runa vás vybízí, abyste jakoukoli výzvu, jež se naskytne, pojali jako příležitost učinit revoluční změnu v sobě samých. Jestliže budete dělat věci postaru, vše půjde ztěžka, s obtížemi. Teď záleží hlavně na vás, na vašem

 • svtekSvátek slaví Emanuel

  Jméno má hebrejský původ, vyvinulo se z hebrejského „Immánú-él“, které se překládá jako „Bůh s námi“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká:„Emanuelové jsou schopni být vším, co jim vynese peníze. Velice

 • 3801výkladBERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Nepřítel, Sňatek

  Potkáte člověka, který vás tak trochu vyzkouší. Je ale spojen s vaší karmou, je tedy důležitý. Dívejte se na něj proto spíše jako na učitele než jako na

 • Fotografie 0001 obrcen berkanaRuna Berkana,Beorc (regenerace, znovuzrození) - obrácená

  Výklad Lucia di Moriani: Energie by vám chybět neměla, ale pozor na to, jak s ní nakládáte. Runa tažená v obrácené pozici signalizuje, že nemá smysl hnát se do nových aktivit, začínat nové projekty. V rámci zaměstnání se tedy především soustřeďte

 • darSvátek slaví Marián

  Jméno Marián (také zkráceně Marian) může mít hebrejský nebo latinský původ. První teorie výkladu jméno spojuje s hebrejským ženským jménem Marie. Marián by pak bylo mužským protějškem tohoto jména, které má několik možných překladů. Nejčastěji

 • H5a56d7d 1Astrolog Richard Stříbrný říká: „V tomto týdnu bude sice Slunce postupovat ekliptikou v ohnivém znamení Berana, nicméně chladnější a vlhčí znamení Ryb bude mít od úterý převahu, jelikož do tohoto vodního znamení přejde Venuše a bude se

 • Fotografie 0035Pátek 22. března – runa Thurisaz, Thorn (trní)

  Výklad Lucia di Moriani:Možná byste rádi začali něco nového, ale runa avizuje příchod událostí, které mohou zamíchat kartami, jak se říká. Pokud máte přílišné ambice a jdete cestou ega, můžete uškodit sami sobě, respektive vyvoláte vlnu

 • svatek3Pátek – svátek slaví Leona

  Jméno má řecký původ. Překládá se z řeckého slova „león“ či latinského „leo“ jako „lev“ nebo „lvice“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: „Jméno avizuje introverta s horším vnitřním přizpůsobením. Leony nemívají lehký

 • 2903zpropadený zámek 3V němém úžasu postáváme nad malebným údolím řeky Berounky. Naším cílem bude Zpropadený zámek, jak se oficiálně nazývala jedna velmi zajímavá lokalita. Je obestřena kupou záhad a tajemných úkazů.

 • Fotografie 0008 tirRuna Teiwaz, Tyr (vítězství)

  Výklad Lucia di Moriani:Runa sděluje, že v jakési záležitosti bude rozhodnuto ve prospěch té strany, která je skutečně v právu. A to bez ohledu na zisk nebo ztrátu, která vám tím vznikne. Runa vás zároveň varuje - vyhněte se kličkám a jakémukoli

 • sva3Svátek slaví Radek

  Jméno slovanského původu vzniklo osamostatněním domácké varianty jmen začínajících na Rad- (Radovan, Radomír, Radimír, Radoslav aj.), případně jmen končících na -rad (Ctirad, Zdirad atd.). Jméno se vykládá ze slova „radovat se”, tedy jako

 • 0903archeSymbolika horoskopu obsahuje až dvanáct základních archetypů či osobností bytí. Do jejich tajemství vás postupně zasvětí astroložka a konstelářka Pavlína Holancová. Každý z archetypů má nezastupitelný význam. Určitým způsobem jsou však pro nás nejdůležitější

 • H3f6c8bf 3Jaký bude březnový úplněk?

  Astroložka Veronika Navrátilová upozorňuje:Vrcholí ve čtvrtek 21. března ve 2:42 hodin. Těsně před úplňkem, ve středu večer, vstupuje Slunce do znamení Berana a začíná nový solární cyklus. Tedy nový astrologický rok. Měsíc je velmi blízko Zemi, gravitace je při přílivu

 • Fotografie 0001 ingRuna Inguz, Ing (dokončení)

  Výklad Lucia di Moriani:Tažená runa vás vybízí ke zklidnění, k nastolení vnitřní harmonie. Naznačuje, že můžete dojít k nějakému rozhodnutí, dokončit jakousi práci nebo projekt, sklidíte odměnu za vyvinuté úsilí. Měli

 • darjaSvátek slaví Světlana

  Jméno slovanského původu vzniklo v ruských zemích. Vykládá se jako „světlá, jasná”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: „Jméno nese velikou energii a ráznost pro uskutečnění tužeb. Zároveň skrývá i nebezpečí

 • 0503byl 1Kdo by neznal Vlastu Buriana coby svérázného přednostu stanice, který vybruslí z každé šlamastiky? Venkovské nádraží, na kterém se ve filmu objevil, bychom ale dnes hledali na českém venkově marně. Nachází se totiž v Praze. Po rekonstrukci z něj zbude ale už jen pouhá

 • Fotografie 0002 laguz 2Runa Laguz, Lagu (voda, intuice)

  Výklad Lucia di Moriani: Runa vás upozorňuje na skutečnost, že podmínky i okolnosti dne mohou být proměnlivé. Neberte nic jako dogma či jistotu, i to, co v rámci nějaké situace či záležitosti platilo ráno, může být odpoledne jinak. Nenechte se tím

 • darSvátek slaví Josef

  Jméno Josef (také Jozef) patří k nejužívanějším českým jménům. Snad ještě více se u nás zažily jeho domácí varianty Pepa nebo Pepík. Jde o prastaré biblické jméno, jehož původ je spojený s hebrejštinou. Pochází z hebrejského jména Jóséph, které

 • 3303pravdive 1Anneliese Michel se narodila v německém Leiblfingu do katolické rodiny 21. září roku 1952. Vyrůstala jako běžné, pohodové dítě, nebyly s ní nikdy žádné problémy. O čtrnáct let později se ale začala měnit rodině před očima. Mělo se za to, že ji posedl ďábel. Na základě jejího

 • Fotografie 0001 algiz(1)Runa Elhaz,Algiz (ochrana)

  Výklad Lucia di Moriani:Tažená runa je považována za pozitivní a ochrannou. Pokud pociťujetezmatek, nejistotu, runa vám doporučuje ovládat emoce a naslouchat srdci. Dnes nedělejte nic, co by ohrozilo vaše postavení nebo cíle, k nimž

 • svtekSvátek slaví Eduard

  Jméno Eduard (nebo také Edvard) je odvozeninou anglického jména Edward. Jeho význam lze hledat u staroanglického tvaru jména Éadweart“, který se skládá ze slov „éad“ („štěstí, blaho“, také „moc“ či „bohatství“) a „weart („strážce“). V překladu tak

 • aktuálníAstrolog Richard Stříbrný upozorňuje:„Nejvýznamnější okamžik nejen tohoto týdne, ale i celého roku, nastává ve středu 20. března ve 22.58 hodin SEČ, kdy na své pouti ekliptikou vstoupí Slunce do znamení Berana a celá planeta dostane nový

 • Fotografie 0017Pátek 15. března - runa Ansuz, As, Os (Ódin, vědění, ústa)

  Výklad Lucia di Moriani: Tažená runa (někdy se jí říká runa moudrých rozhodnutí) vám připomíná, že vše, co se děje (ať s vám to líbí či ne), má význam pro vaše vnitřní pochopení. Věnujte se

 • svatek3Pátek – svátek slaví Ida

  Jméno může mít severský nebo německý původ. Jedna teorie výkladu ho spojuje se skandinávským slovem „íd“ překládaným jako „čin“. Ida by se tak přeneseně vykládala jako „žena činu“, potažmo „činná, činorodá“. Souviselo by také s jeho

 • andělBeran – ochranný anděl Gabriel

  Je třeba, abyste se naučili rozlišovat protichůdné síly a zákonitosti vztahů a pojem chaosu se pro vás stane minulostí. Uvědomíte-li si navíc, že jen s čistými myšlenkami a vřelým srdcem dojdete k vytouženému cíli, vše negativní se rozplyne. Možná narazíte na lidi, kteří

 • Fotografie 0006 wyrdRuna Wyrd - prázdná runa, runa osudu

  Výklad Lucia di Moriani:Podle tažené runy lze soudit, že dnes není nic předem dáno, vše ukáže až čas. Záleží na vašich rozhodnutích a volbách, každopádně lze nastartovat nějaké životní změny, můžete vstoupit do

 • roseSvátek slaví Rút, Matylda

  Jméno Rút i jeho kratší verze Rut pocházejí z hebrejštiny. Jména vznikla zřejmě z hebrejského slova „r(e)úth” s významem „přátelství”. Jméno Rút se tak překládá jako „přítelkyně”. Jméno Matylda má germánský původ. Jméno vzniklo

 • 4203neuvěřitelný příběhTo ráno se Jo Terner probudil s těžkou hlavou. Po dlouhé pijatyce a bezesné noci u jednoho z přátel mu bylo špatně. Natáhl si džíny, válející se na podlaze vedle postele, a tričko, přistoupil k zrcadlu a s nechutí se podíval na svou oteklou a

 • Fotografie 0005uruzRuna Uruz,Ur (síla, pratur)

  Výklad Lucia di Moriani: Runa ukazuje, že byste měli mít dostatek elánu k dosažení svých cílů i k tomu, abyste stihli vykonat to, co máte v plánu. S energií však zbytečně neplýtvejte, buďte trpěliví a své

 • slaviSvátek slaví Růžena

  Jméno má latinský původ. Vzniklo ze jména Rosalie, respektive od slova „rose”, které je jménem květiny- růže. Jak napovídá samotné znění jména, Růžena je tak „růží, královnou

 • 1203osudBeran

  Kostky říkají: 4 + 2 + 6 = 12

  Měsíc se může zdát temný, nepřejícný. Ale dostaví se překážky, které vás mají zocelit a také vám pomoci najít správnou cestu. Dejte na intuici, se kterou pomůže dvojka a také

 • Fotografie 0003Runa Hagalaz, Haegel (krupobití)
  Výklad Lucia di Moriani:
  Bude záležet na vás a na vašem nastavení, jak budete vnímat události tohoto dne. Mohou se vám jevit jako požehnání či životní výzva, ale také třeba jako ztráta, lekce pokory. Půjde hodně o to, jak co máte ve svém

 • svtekSvátek slaví Řehoř

  Jméno pochází z řečtiny. Má základ v řeckém jménu Grégorius, které je odvozeno od řeckého slova „grégoros” s významem „bdělý” nebo „ostražitý”. Jako „bdělý” se pak překládá i jméno Řehoř.

 • 2603nevysvětlitelné světelné koule 4V roce 1993 zkoumal Fred Silcock záhadná australská světla, jejich existenci se mu podařilo nashromáždit přibližně v pěti stech různých příbězích. Světelné koule min min, jak se jim začalo říkat, totiž představovaly velkou záhadu. Jako příklad si můžeme uvést padesátá

 • Fotografie 0003IsaRuna Isa, Is (led, stabilita)

  Výklad Lucia di Moriani:Runa Isa vám doporučuje aktivovat trpělivost. Přestože byste možná rádi cosi změnili, s čímsi pohnuli vpřed, nemusí to vyjít. Záleží na okolnostech. Věnujte se proto spíše rutinní činnosti. Ačkoli tedy máte chuť pustit se

 • darSvátek slaví Anděla

  Jméno má na první pohled jasný význam. Souvisí s označením „anděl“ jako „posel boží“. Původ je spojován s řeckým slovem „angelos“ nebo s jeho latinskou podobou „angelus“, jež se významově překládají jako

 • 03E12118 2(1)Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje:„Nejvýznamnější konstelací specificky ovlivňující dění v naší zemi je přechod Jupiteru přes ascendent horoskopu České republiky. Může nám přinést úspěchy na poli ekonomickém i v mezinárodních vztazích, lidé by

 • Fotografie 0012Pátek 8. března - runa Inguz,Ing (dokončení)

  Výklad Lucia di Moriani:Tažená runa vás vybízí ke zklidnění, k nastolení vnitřní harmonie. Naznačuje, že můžete dojít k nějakému rozhodnutí, dokončit jakousi práci nebo projekt a

 • svatek3Pátek – svátek slaví Gabriela

  Jméno má hebrejský původ. Pochází z hebrejských slov „gavrí“ (ve významu „silný muž“) a „él“ („Bůh“). Významově se pak překládá jako „Bůh je mocný“ nebo „Bůh je má síla“, přeneseně pak

 • 2803orákulaBeran

  Přátelství, Změny

  Chcete se sice měnit, cítíte potřebu nových věcí, ale bojíte se často toho, co řekne okolí. Zapřemýšlejte - vážně stojíte o přízeň těch, kteří vás nechtějí nechat růst, dokonce vás tzv. drží při zemi? Nahlédněte do

 • Fotografie 0013 ansuzRuna Ansuz, As, Os (Ódin, vědění, ústa)

  Výklad Lucia di Moriani: Tažená runa hovoří o osudu a vnitřním pochopení. Připomíná vám, že vše, co se děje (ať s vám to líbí nebo nelíbí), je pro vás a váš vývoj důležité. Věnujte se dnes tvůrčí práci, maximálně využívejte své znalosti a

 • svatekSvátek slaví Tomáš

  Toto biblické jméno patří u nás k těm nejoblíbenějším. Má prastarý původ s kořeny v aramejštině. Pochází z aramejského slova „tómá” s významem „dvojče”. Jako „dvojče” nebo „blíženec” se také překládá jméno

 • 4003pribehByli to takoví Rockefellerové raného novověku, ti Fuggerové. Finančnickou a obchodní dynastii přivedl k největšímu rozkvětu Jakob Fugger (1459 – 1525). Přídomek Bohatý (německy „der Reiche“) si tedy bezesporu zasloužil. Co dokázal a čím si svoji proslulost vydobyl?

 • Fotografie 0006 raidoRuna Raidho, Rad (cesta, kolo)

  Výklad Lucia di Moriani: Možná někam budete cestovat, možná dnes v rámci jakési záležitosti naleznete směr a vykročíte za svým cílem. Rozhodně nestůjte se založenýma rukama, jednejte a uplatňujte své vize a nápady. Runa vám též může

 • svtekSvátek slaví Miroslav

  Jméno slovanského původu se vykládá jako „proslavený mírem, slavící mír” nebo „mírumilovný”. V původním významu jméno znamenalo „ten, kdo oslavuje svět, zrozený k oslavě světa” (ve staročeštině má totiž slovo „mír” význam

 • 0703LéčivýPomoc pro plíce

  Hodiny plic nastávají mezi 03.00 a 05.00 hodinou. To se ponejvíce budí silní kuřáci kašlem. Pro léčení plic jsou vhodné drahé kameny - tyrkys, pyrit, rutil, zirkon a akvamarín. Tyrkys je třeba nosit v blízkosti plic, nejlépe jako

 • Fotografie 0005tir obracRuna Teiwaz, Tyr (vítězství) - obrácená

  Výklad Lucia di Moriani: Runa tažená v obrácené poloze vám doporučuje o nic dnes urputně neusilovat a nebojovat. Stejně byste vítězství nedosáhli. Buďte opatrní, můžete totiž narazit i na podvodné jednání. Sami se ho však

 • kyticeSvátek slaví Kazimír

  Jméno slovanského původu se vyvinulo zřejmě z polštiny a rozšířilo se i do neslovanských jazyků. Jméno se vykládá jako složenina slov „kazi“ („kazit, ničit“) a „mír“ ve významu „mír, klid“. Význam jména Kazimír je tak „ten, kdo kazí mír“. Jméno se

 • 1303fenoménČas kdysi UFO a záhadám nepřál, přesto byla různá podivná tělesa pozorována náhodnými svědky po celém tehdejším Československu. A dokázala úžasné manévry!

 • H3f6c8bf 3Jaké bude březnové novoluní?

  Vrcholí dne 6. března odpoledne (v 17 hodin a tři minuty) ve znamení Ryb. Toto novoluní se pojí v konjunkci s Neptunem a je v harmonickém sextilu s Marsem ve znamení Býka a se Saturnem ve znamení Kozoroha. Nov v Rybách navíc v

 • Fotografie 0010Runa Eihwaz, Eoh (smrt, vzkříšení)

  Výklad Lucia di Moriani:Obecně runa avizuje změny, příchod nové etapy života. Vyzývá vás k tomu, abyste nepodléhali pudům ani pocitům zmaru, zklamání či křivdy. Aktivujte svou vytrvalost a disciplínu. Jedině díky nim dosáhnete

 • roseSvátek slaví Stela, Stella

  Jméno Stela (také Stella) pochází z latiny. Jeho původ je spojován s latinským jménem Stella, které v překladu znamená „hvězda”. Jméno souvisí také s řeckým „aster” („hvězda”).

 • 0603významNejstarším magickým zaklínadlem na světě je patrně „abrakadabra“. Britský starozákonní badatel John Allegro odvodil jeho původ až z mezopotamského výrazu AB-BA-TAB-BA-RI. Toto spojení bývalo zřejmě odříkáváno ve starém Sumeru vyznavači

 • Fotografie 0013Pátek 1. března - runa Fehu, Feoh (dobytek, bohatství)

  Výklad Lucia di Moriani:Tažená runa vám doporučuje udržovat citovou stálost a uvědomit si pravé hodnoty života. V tom, co je pro vás opravdu důležité, se nevzdávejte. Věřte, že přijde obrat k lepšímu. Runa pomyslně potvrzuje vaše

 • svatek3Pátek - svátek slaví Bedřich

  Jméno má staroněmecký původ. Vyvinulo se ze jména Fridurihhi. První část jména „Fridu“ lze přeložit jako „mír“ a druhou část „rihhi“ jako „vládce“. Bedřich se tak významově předkládá jako „mírumilovný vládce“. Významově je tak toto jméno

 • 2701babylonsky 3Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí

 • chronoekonomick+ 1. a 2. března: Napěťový chronom Venuše s Uranem může vnést na trhy přílišné emoce vedoucí k rozkolísání burzovních indexů.

  + 5. až 9. března: Lze očekávat větší investice do

 • Čtvrtek 29. března - svátek slaví Taťána

  Jméno má zajímavý tvar a ještě zajímavější výklad. Jeho prastarý původ je spojený se slavným římským rodem a doslovný překlad dává nositelce jména moc k rozhodování.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: Zasněné

 • Blázen, Smrt, Síla

  Měsíc bude o potřebách změn a ne zrovna malých. U každého z nás se projeví pocit, že bychom měli postoupit o řádný krok kupředu. Někdo se bude bát, pak ho osud povede sám, někdo do změn půjde se zatajeným dechem. Obojí cesta je sice správně, ovšem ta, při které se rozhodujeme sami, je jednodušší. Pokud

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Někteří Berani si v tomto čase zřejmě uvědomí, že pouze síla a vliv na vše nestačí. Chtějí-li něčeho dosáhnout, musí rovněž dobře ovládat diplomacii a takt. A to se v poslední době příliš nesnoubilo s

 • BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Pes:Se svým čtyřnohým kamarádem si budete rozumět více než kdy jindy. Důvodem je, že chápe, co mu říkáte, co po něm chcete. Vyzkoušejte ho, místo rázných povelů promluvte klidně

 • Svátek slaví Soňa

  Jméno řeckého původu pochází z Ruska. Vzniklo jako odvozenina řeckého jména Sophia. Proto se jméno překládá jako „moudrá”. Soňa a řecké jméno Sophia lze také přeložit

 • Od poloviny 15. století následovalo 250 let, kdy bylo po celé Evropě posláno na smrt za čarodějnictví odhadem až 200 tisíc lidí. Někteří z nich byli zaživa upáleni na hranici, jiní oběšeni a další se dočkali oběšení i následného upálení. Hon na čarodějnice se nevyhnul ani německým zemím, kde dostihl

 • Svátek slaví Dita

  Jméno může mít hebrejský původ. Jednalo by se o severskou podobu jmen Judita či Edita, do češtiny by se přebírala jejich domácká zkrácenina. Významově by se pak jméno překládalo jako „židovka“ (ze jména Judita) nebo „šťastný boj“ (ze jména Edita). Jméno Dita však může mít také germánský původ, dle některých

 • Že se naše planeta v dávné minulosti srazila s obřím asteroidem, už vědci mnohokrát potvrdili. Nejnovější výzkumy naznačily ještě další překvapivé závěry. Srážka s nebeským tělesem o průměru 15 kilometrů před 66 miliony lety tehdy vyvolala dramatickou odezvu a vedla k údajnému

 • Svátek slaví Emanuel

  Jméno má hebrejský původ, vyvinulo se z hebrejského „Immánú-él“, které se překládá jako „Bůh s námi“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká:„Muži s tímto jménem jsou schopní

 • Pátek – svátek slaví Ivona

  Jméno se v různých alternativách vyskytuje v mnoha jazycích a zemích. V našich končinách jsou používané dvě varianty - Ivona a Yvona. Původ mají germánský - staroněmecký. Z hlediska svého výkladu vznikla tato jména jako alternativa k mužskému jménu Ivo a vykládají se jako

 • Telegraf u nás zanikl teprve nedávno, přesně řečeno až v roce 2010. Ale zkuste se dnes zeptat desetiletého dítěte, které ovládá notebook, tablet a chytrý mobil, komunikuje pomocí esemesek a e-mailů, píše a vkládá příspěvky na facebook, co to vlastně ten telegraf byl. Zůstane stát s otevřenou pusou, ale pokud má

 • Svátek slaví Leona

  Jméno má řecký původ. Vzniklo z řeckého slova „león“ či latinského „leo“ jako „lev - lvice“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje: „Leony bývají introvertky s horším vnitřním přizpůsobením. Nemají lehký milostný život, ten jim

 • V dobách hladomoru lidé ze zoufalství jedli nejen nestravitelné či odporné věci, ale někdy klesly veškeré morální hodnoty člověka až do té míry, že živí pojídali mrtvé nebo zabíjeli, aby měli potravu a přežili. V této souvislosti zůstala zaznamenána řada případů hladomoru v 16. století. Konkrétně například v Uhrách roku 1597 tatarské ženy

 • Svátek slaví Radek

  Jméno slovanského původu vzniklo osamostatněním domácké varianty jmen začínajících na Rad (Radovan, Radomír, Radimír, Radoslav aj.), případně jmen končících na -rad (Ctirad, Zdirad a podobně.). Významově souvisí se slovem „radovat se”, tedy se vykládá jako „radující se, radostný, radost

 • Vzpomínáte na závěrečnou větu z filmu o Juraji Jánošíkovi, která zazněla z úst herce Pavola Bielika - „Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjeste?“ Volá ji před popravou a své poslední okamžiky života prožívá statečně. Ve druhém filmu, který byl před nedávnem o tomto slovenském zbojníkovi natočen (Jánošík, pravdivá historie), se zmučený

 • Svátek slaví Světlana

  Jméno slovanského původu vzniklo v ruských zemích. Vykládá se jako „světlá, jasná”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje:„Jméno nese silnou energii a ráznost pro uskutečnění tužeb. Zároveň však skrývá nebezpečí

 • Polozapomenuté středověké stezky se táhnou někdejší keltskou Gabretou, neboli dnešní Šumavou, jako magické nitky. V dávných dobách se tu karavany obchodníků pomalu sunuly přes hluboké pralesy a vyhýbaly se bažinám. Přesto již v 11. století tímto územím vedly tři důležité obchodní stezky. Začněme na střední

 • Svátek slaví Josef

  Jméno patří u nás k nejužívanějším. Snad ještě více než jméno samotné se u nás zažily jeho domácí varianty Pepa nebo Pepík. Josef je prastarým biblickým jménem, jeho původ je spojený s hebrejštinou. Pochází z hebrejského jména Jóséph, které dle židovské tradice nosil

 • Beran

  (Ehwaz, Thurisaz, Teiwaz):Díky toleranci a ohleduplnosti budou vaše vztahy harmonické. V březnových dnech byste měli pocítit zadostiučinění, jakési záležitosti se pohnou správným směrem. Budete-li

 • Pátek – svátek slaví Elena a Herbert

  Jméno Elena nemá zcela jasný původ, existuje několik teorií výkladu. První z nich ho spojuje se jménem Helena. Jednalo by se o bulharskou nebo ruskou odvozeninu řeckého jména Helena s výkladem „nositelka světla“. Jméno by vzniklo z

 • Lidé jsou odpradávna fascinováni schopností předvídat budoucnost, a tak se jména slavných proroků nesmazatelně zapsala do světových dějin. Mnohem méně se však ví, že kdysi dávno, právě tak jako dnes, dokáží někteří jedinci alespoň na okamžik zahlédnout zlomek nějaké události, která se právě děje, ale od níž je dělí i docela

 • Svátek slaví Ida

  Jméno může mít buď severský nebo německý původ. Jedna teorie výkladu ho spojuje se skandinávským slovem „íd“ překládaným jako „čin“. Ida by se tak přeneseně vykládala jako „žena činu“, potažmo „činná, činorodá“. Jméno by

 • Beran

  Víra, přátelé

  Důvodem, proč jste zde, je milovat a rozdávat lásku. Všimněte si, jak se kolem vás rozhostí jasno a krásné světlo, pokud ho budete šířit i vy sami. Bojem nic nezmůžete, nic nevyhrajete, snad jen

 • Svátek slaví Rút a Matylda

  Jméno Rút (i jeho kratší verze Rut) vzniklo zřejmě z hebrejského slova „r(e)úth” s významem „přátelství”. Jméno Rút se tak překládá jako „přítelkyně”.

  Ezoterička Lucia di Moriani říká: „Jméno nese vibraci čísla

 • Máme skutečně to, čemu říkáme minulé životy? Jsme zde po několikáté a znovu se jednou narodíme? Tyto otázky si pokládá lidstvo již od dávných dob. Je spousta indicií, které jasně říkají, že neumíráme doslova, že se jedná jen o přechod do jiné úrovně bytí. Pak čekáme na další příležitost se vrátit a žít nový

 • Svátek slaví Růžena

  Jméno má latinský původ, vzniklo z latinského jména Rosalie, respektive ze slova „rose”, které je jménem květiny − růže. Jak napovídá samotné znění jména, Růžena je tak „růží, královnou

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z tisíciletých zkušeností zdejších astrologů, mágů, z

 • Svátek slaví Řehoř

  Jméno pochází z řečtiny. Jeho základem je jméno Grégorius, jež je odvozeno od řeckého slova „grégoros” s významem „bdělý” nebo „ostražitý”. Jako „bdělý” se pak překládá i jméno Řehoř.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah v souvislosti se jménem uvádí: „Řehořové

 • Sobota – svátek slaví Viktorie

  Jméno pochází z latiny, jeho vznik je spojen s latinským slovem „victoria” − „vítězství”. Jméno Viktorie se tak překládá jako „vítězná, vítězka”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah míní: „Jméno avizuje určitou

 • Zajímá vás, zda se můžete těšit na setkání se starou láskou? Rádi byste věděli, že nebudete trpět nouzí a nehrozí vám žádné dluhy? Dostanete vysněnou práci nebo se konečně zbavíte pocitu prázdnoty, neklidu, bude vás život opravdu těšit? Oheň byl odedávna neoddělitelnou součástí magických rituálů. „Svíčkovou“ magii si

 • Středa – svátek slaví Tomáš

  Jméno patří u nás k těm nejoblíbenějším. Toto biblické jméno má prastarý původ s kořeny v aramejštině. Pochází z aramejského slova „tómá” s významem „dvojče”. Jako „dvojče” nebo „blíženec” se také

 • RYBY (21. 2. – 20. 3.)

  Jedno staré přísloví říká: „Není na světě bylina, která by na něco nebyla.“ Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Lze z nich připravovat čaje, masti a kapky, případně se dají přidávat do jídla a podobně.

 • Svátek slaví Miroslav

  Jméno slovanského původu se vykládá jako „proslavený mírem, slavící mír” nebo „mírumilovný”. V původním významu jméno znamenalo „ten, kdo oslavuje svět, zrozený k oslavě světa” (ve staročeštině má totiž slovo

 • BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Smutek, Vdovec

  Připravte se na cestu, po které budete muset kráčet sami. Je ale nutné se oprostit od minulosti, aby vaše kroky bez problémů směřovaly tam, kam mají. Měli byste vnímat své nitro, svou duši, spoléhat hlavně na sebe a na vše, co jste se

 • Svátek slaví Kazimír

  Jméno ke slovanského původu a zřejmě se vyvinulo z polštiny. Vykládá se jako složenina slov „kazi“ („kazit, ničit“) a „mír“ ve významu „mír, klid“. Význam jména Kazimír je tak „ten, kdo kazí mír“. Jméno se užívalo zvláště v období válek. Slovanská jména se totiž většinou užívala pro

 • Pátek – svátek slaví Anežka

  Jméno pochází z řeckého slova „hagnos, hagné“, které se překládá jako „čistá, nevinná, neposkvrněná“. Anežka je českou verzí latinského jména Agnes.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah míní:„Jméno má

 • Beran

  Kostky říkají: 5+ 1 + 5 = 11

  Zvládnete všechno, dokonce i to, co se lidem kolem vás zdá nemožné. Otázkou je, zda vám daná věc za vaše snažení stojí. Číslo pět totiž upozorňuje na díl vaší vlastní svobody, které se nechcete vzdát. Jednička je

 • Svátek slaví Bedřich

  Jméno se vyvinulo ze staroněmeckého jména Fridurihhi. První část jména „Fridu“ lze přeložit jako „mír“ a druhou část „rihhi“ jako „vládce“. Fridurihhi, německy Friedrich a česky Bedřich, se tak významově překládá jako

 • Větší část měsíce března náleží znamení Ryb. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to vodní znamení a zahrnuje v sobě tři světy - fyzický, duchovní a mentální. Ryby, které toto znamení symbolizují, plují každá na jinou stranu. Značí duši, která směřuje buď ke světlu vzhůru, nebo dolů do podzemí. Lidé v

 • Astrolog Richard Stříbrný míní: „První tři březnové dny ovlivní sentiment trhů úplněk, takže se dá očekávat velká volatilita cen akcií, a to zejména firem produkujících jak lihové, tak nealkoholické nápoje. Rozkolísat se také mohou ceny ropy a ropných derivátů. Na straně druhé na nákupy

 • Pátek 31. března – svátek slaví Kvido

  Křestní jméno Kvido (také Quido) má asi starogermánský původ. Dle jedné teorie pochází ze starogermánského jména Wido. Překládalo by se pak jako „muž z lesa, lesní muž“. Tato teorie se jeví jako nejpravděpodobnější. Další verze jméno spojuje se slovem

 • Velekněz, Ďábel, Slunce

  Budeme svádět dost urputný boj – mezi dobrem a zlem. Máme šanci zvítězit ve jménu dobra, ale lehké to nebude. V každém případě nás čeká hodně zajímavý test, kam vlastně patříme, na kterou stranu. Spousta z nás se dost možná nechá unést emocemi a

 • Jste pověrčiví? Bojíte se třináctky? Zdá se, že zbytečně. Pokusili jsme se analyzovat příčiny strachu a přesvědčit vás, že nešťastná třináctka je naopak číslem velmi příznivým. Asiat naše obavy nechápe. Například v Číně a okolí platí za

 • Svátek slaví Arnošt

  Křestní jméno Arnošt je germánského původu. Pochází ze staroněmeckého slova „ernst“ nebo „ernust“, které znamená „čestnost, vytrvalost, pevnost, rozhodnost“. Počáteční písmeno E se v českém jméně pouze

 • Svátek slaví Taťána

  Jméno Taťána je používané nejvíce Rusy. Jeho kořeny sahají až do antického Říma, kde žil slavný rod Tatiů. Již staří Řekové znali slovo tattó, které znamenalo „ustanovovat, rozdělovat“. Doslovný překlad tedy dává nositelce jména moc k

 • Svátek slaví Soňa

  Ženské křestní jméno Soňa má původ v řečtině. Pochází z Ruska, kde vzniklo jako odvozenina řeckého jména Sophia, respektive jeho domácké verze. Z původního řeckého jména se Soňa překládá jako „moudrá”. Soňa a řecké

 • Před sedmnácti lety bulharští archeologové začali v oblasti východních Rodop odkrývat tajemství jednoho z nejstarších objektů světa - osm tisíc let starého kultovního místa, pozdější akropole a thráckého paláce Perperikon. Do té doby si historikové mysleli, že oblast skrývá jen

 • Svátek slaví Dita

  Jméno Dita má pravděpodobně hebrejský původ. Jedná se o severskou podobu jmen Judita či Edita, do češtiny byla přebrána domácká zkrácenina těchto jmen. Významově pak lze jméno přeložit jako

 • 24. března – svátek slaví Gabriel

  Křestní jméno Gabriel pochází z hebrejštiny. Jeho vznik je odvozen od hebrejského „gavrí´él“, které se překládá jako „Bůh je mocný“ nebo „Bůh je má síla“. Pochází z hebrejských slov „gavrí“ s významem

 • Na území České republiky není o záhadná místa, nebo ta, kde se děje něco zvláštního, nouze. Jedno takové najdeme ale i u našich sousedů, v rakouském Salzburku. Hrad Moosham je prý obýván tajemnými přízraky a jeho okolí hlídá vlkodlak. Moosham je velice

 • Svátek slaví Ivona

  Křestní jméno Ivona se v různých alternativách vyskytuje v mnoha jazycích a zemích. V našich končinách jsou používané dvě varianty - Ivona a Yvona. Původ těchto jmen je germánský - staroněmecký. Významově

 • Sestrojení vesmírného výtahu patří již k poměrně dávným snům vynálezců a konstruktérů vesmírné techniky. Například již v roce 1895 navrhl ruský raketový vědec Konstantin Ciolkovskij postavení věže, která by vedla až ke geostacionární dráze a na přelomu padesátých a šedesátých

 • Svátek slaví Leona

  Ženské křestní jméno Leona má řecký původ. Překládá se z řeckého slova „león“ či latinského „leo“ jako „lev“ nebo „lvice“.

  Astroložka, numeroložka a kartářka Daniela Hannah o ženách s tímto jménem říká: "Bývají introvertní a hůře se

 • Končí zimní období, je třeba načerpat co nejvíce energie pro nový život i zbytek roku. Koncentrují se síly, aby potomstvo bylo silné a životaschopné. A platí to i pro tělesné orgány a prostředky, které mohou příznivě ovlivnit jejich funkci. Nejvíce ohroženým orgánem je v této době

 • Svátek slaví Radek

  Mužské křestní jméno Radek má slovanský původ. Jméno vzniklo osamostatněním domácké varianty jmen začínajících na Rad- (Radovan, Radomír, Radimír, Radoslav aj.), případně jmen končících na

 • Také zamíříte do lesa, když si potřebujete odpočinout, načerpat energii, přijít na lepší myšlenky? Stromy představují životodárnou energii, sílu, odedávna se využívali na uzdravování těla i duše. Medicína stromů má velkou výhodu v tom, že nemá žádné vedlejší

 • Svátek slaví Světlana

  Ženské křestní jméno Světlana je slovanského původu. Vzniklo v ruských zemích. Jméno se vykládá jako „světlá”, „jasná”.

  Jak jméno hodnotí astroložka, numeroložka a kartářka Daniela Hannah?

 • Pátek 17. 3. - svátek slaví Vlastimil

  Mužské křestní jméno Vlastimil má slovanský původ. Jeho základ tkví ve slově „vlast”, které se ze staročeštiny překládá jako „majetek, moc, vláda”. Jméno tak lze překládat jako „milující svoji moc, milující

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Ve vašem okolí se objeví osoba, která významným způsobem ovlivní váš život. Bude-li vám vyhovovat směr, kterým vás tento člověk povede, neváhejte a chopte se příležitosti. To vše pro vás bude aktuální v případě, že

 • Svátek slaví Elena a Herbert

  Ženské křestní jméno Elena nemá zcela jasný původ. Existuje několik teorií jeho výkladu. Jedna z nich spojuje jméno Elena se jménem Helena. Jednalo by se o bulharskou nebo ruskou odvozeninu řeckého jména Helena s výkladem

 • V roce 1947 došlo u amerického Roswellu v Novém Mexiku k událostem, které zůstávají dodnes ne zcela vysvětlenými záhadami. Případy se začaly odehrávat již 24. června, kdy jeden ze soukromých pilotů u hory Mount Rainier za

 • Svátek slaví IDA

  Ženské křestní jméno Ida může mít buď severský, nebo německý původ. Jedna teorie výkladu jméno spojuje se skandinávským slovem „íd“ překládaným jako „čin“. Ida by se tak přeneseně vykládala jako „žena činu“, potažmo

 • Beran

  Kostky říkají: 3+2+6 = 11.Jedenáctka je znakem síly, ale i citlivosti. Můžete do jisté míry ovlivnit chod událostí, využijte toho například v souvislosti s rodinným životem. Když vhodně skloubíte bystrost, citlivost

 • Svátek slaví Matylda a Rút

  Matylda je ženským křestním jménem s germánským původem. Jméno vzniklo spojením dvou starogermánských slov - „math” s významem „síla” či „moc”- a „hildi” s významem „boj”. Jméno

 • Pouhým okem je možné spatřit přibližně 6 000 hvězd. Takové množství se s trochou pečlivosti dá ještě zaznamenat bez pomoci speciálních přístrojů. Avšak při snímkování velkými dalekohledy dokážou astronomové počítat hvězdy

 • Planeta Mars se přesunula 9. března do znamení Býka a pobude v něm do 21. dubna. Co to pro nás znamená? Intuitivní astroložka Daniela Hannah to vnímá takto: „Mars je planetou aktivity a Býk směruje naši aktivitu k penězům a majetku. Začneme tedy

 • Svátek slaví Růžena

  Ženské křestní jméno Růžena je spojeno s latinským původem. Vzniklo z latinského jména Rosalie, respektive slova „rose”, které je názvem květiny - růže. Jak napovídá samotné znění jména, Růžena je tak růží - královnou

 • Sobota 11. března - svátek slaví Anděla  (Evropský de mozku)

  Ženské křestní jméno Anděla má na první pohled jasný význam. Souvisí s označením „anděl“ jako „posel boží“. Původ je spojován s řeckým slovem „angelos“ nebo jeho latinskou podobou „angelus“, jež

 • Svátek slaví Viktorie

  Ženské křestní jméno Viktorie pochází z latiny. Jeho vznik je spojen s latinským slovem „victoria” - „vítězství”. Jméno Viktorie se tak překládá jako „vítězná”, „vítězka”.

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první

 • Svátek slaví Františka

  Ženské křestní jméno Františka má stejný význam jako jeho mužská varianta - František. Zřejmě jde o českou odvozeninu italského jména Francesco. Jméno Francesco přitom v Itálii vzniklo

 • Hradní zříceniny přitahují romantiky. My jsme se vypravili na jih Čech navštívit zříceninu raně gotického hradu Choustník. Pochází z poloviny 13. století a najdeme ji poblíž Tábora. Hradní kaple byla postavena na konci téhož století, v první polovině

 • Astroložka Veronika Navrátilová nedávno zpracovala zajímavý přehled, zabývala se totiž hlouběji horoskopy známých teroristů. Proč se do toho pustila?

  „Zájem o toto téma ve mně vzbudilo současné dění,“ říká Veronika. „A ani se mi nechce říkat dění světové, protože

 • Svátek slaví Gabriela!

  Ženské křestní jméno Gabriela (domácky Gábina, Gabča, Gabka, Gabra, Gabeška, Gába) má stejně jako jeho mužský protějšek hebrejský původ. Pochází z hebrejských slov „gavrí“ (ve významu „silný muž“) a „él“ („Bůh“). Významově se pak překládá jako

 • Dnes slaví svátek Tomáš!

  Křestní jméno Tomáš patří v Česku k těm nejoblíbenějším. Jde o biblické jméno s prastarým původem s kořeny v aramejštině. Pochází z aramejského slova „tómá”, jež znamená „dvojče”. Jako „dvojče” nebo „blíženec” se také

 • Beran

  Uruz, Tyr, Isa: Nesnažte se vše kolem sebe ovládat a řídit. Stejně tak si ale dejte pozor na to, aby se někdo nepokusil naopak manipulovat s vámi. Určité záležitosti by se měly postupně začít vyvíjet a řešit v souladu se

 • Spekulujete na burze? Zajímá vás, jak konstelace měsíce března ovlivní ekonomickou situaci ve světě či u nás a do čeho se vyplatí investovat?

  Astrolog Richard Stříbrný říká: „V březnu by měla být naše republika ekonomicky celkem úspěšná. Výjimkami jsou časové úseky

 • Dnes slaví svátek Miroslav, Mirek

  Toto křestní jméno je slovanského původu. Vykládá se jako „proslavený mírem - slavící mír - mírumilovný”. V původním významu jméno znamenalo „ten, kdo oslavuje svět - zrozený k oslavě světa”. Ve staročeštině

 • BŘEZEN

  Ryby (19. 2. – 20. 3.)

  Obrázek je aktivován pro léčení chodidel, lymfatického, imunitního a vyměšovacího systému

  Vládnoucí planetou znamení Ryb je Neptun. V partnerském

 • Je to zvláštní, ale ani moderní doba a vědecké objevy nezměnily nic na tom, že jsou lidé stále pověrčiví. A tak jsou amulety a pověry přítomné i pokud jde o hazardní hry. Jedny z prvních známých aktivit na překonání zla nebo smůly se datují do roku

 • Necelých sto kilometrů od města Jekatěrinburg je na Středním Uralu ve Sverdlovské oblasti město Nevjansk. A právě to se  může pochlubit unikátem - jedinou šikmou věží v Rusku. Tato věž je obestřena řadou tajemství…

  Jaký účel měla?

  Jisté je, že

 • V roce 2000 byl francouzský podmořský archeolog Franck Goddio se svým týmem z IEASM (Evropský institut pro podvodní archeologii), ve spolupráci s Nejvyšší správní radou pro egyptské památky a díky nejmodernějšímu vybavení, schopen identifikovat oblast a pod vodou

 • K mimořádně bystrým učencům patřil františkán Roger Bacon, který žil v době středověku od roku 1214 do roku 1294. Kromě tradičních náboženských věd se zabýval též matematikou, astronomií a přírodními vědami. Baconovy práce v astronomii a astrologii, nezvyklé a

 • Léčivou sílu karlovarských pramenů zpopularizoval již ve 14. století Karel IV. Využívaly se ale již v dobách dřívějších. Karlovy vary vždy působily velmi zvláštně. Krásné a důstojné město, přitom některá jeho zákoutí jsou doslova nabitá strašidelnou atmosférou. Stejné je to i v

 • Vztahy mezi lidmi, zejména ty partnerské, jsou velmi složité. Někdy na to přicházíme metodou pokusů a omylů, které se neobejdou bez bolestných prožitků. Hlavním tématem následujících řádků je svádění, první rande, trocha erotiky. Každé znamení má jiné sexuální chutě a když je u partnera poznáte, prožijete

 • Živí tvorové kolem nás jsou přírodou obdařeni schopnostmi, které my, lidé, označujeme někdy za nadpřirozené. Pro naše předky byla zvířata indikátory počasí, věštci i léčiteli, některá byla dokonce považována za posvátná a náležitě uctívána. Že má živočišná říše svá tajemství, o tom ví své psycholožka, astroložka a záhadoložka Olga Krumlovská, která se s námi podělila o své postřehy i několik zajímavých příběhů ze života.

  Kůň

  Pravěcí lidé

 • Beran

  (Man, Ear, Kaunaz):Runy naznačují, že nemáte ztrácet nadhled a optimismus, ačkoli se mohou objevit i vážnější problémy. Tento čas zřejmě prověří vaše postoje, odhodlání a sílu. Jestliže jste dosud v čemsi váhali, nyní se musíte rozhodnout, neboť je

 • K odhalení magického potenciálu pyramid zavdala příčinu kočka z Velké pyramidy v Gíze poblíž Káhiry. Ve třicátých letech 20. století našel mrtvou kočku francouzský turista Antoine Bovis, kterého překvapilo, že nepodlehla rozkladu, ale zůstala jen dehydrovaná. Proto také

 • Kdyby byl život film, za co by nejpravděpodobněji mohla získat Oscara jednotlivá hvězdná znamení?

  Beran

  Za hlavní roli. Ať už mužskou nebo ženskou. Duši by prodal, aby ji získal. A rozhodně by dostal nejvíce hlasů od ostatních znamení, protože je

 • Beran

  Kostky říkají: 2+1+2=5Nebude vám chybět elán ani nadšení k tomu, abyste dosáhli svých cílů. Nejednejte však unáhleně, snažte se posbírat dostatek informací, než se do čehokoli pustíte. A v březnových dnech sázejte

 • Svého šéfa si nikdo z nás nevybírá. Ne nadarmo se říká, že šéf má vždycky pravdu, pokud s ním chcete vycházet. K lepší orientaci, jak s ním pracovat v pohodě, čeho se případně vyvarovat, stačí znát jeho datum narození. Možná ho najdete v následující

 • Psychotronik, záhadolog a spisovatel Ing. Josef Schrötter je autorem několika knih z oblasti alternativní medicíny a ezoteriky. Vytváří mimo jiné léčivé 3D obrázky, tzv. stereogramy, jejichž působení můžete každý měsíc otestovat sami na sobě.

  Obrázek pro třetí oko je aktivován k posílení a

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  Neměli byste být přespříliš shovívaví, je na čase začít jednat v mnoha ohledech svižněji. Pozornost však zaměřujte na záležitosti, které se vás skutečně dotýkají. Neřešte zbytečně cizí trable, nesnažte se rovnat nepořádek

 • foto: Otto Ballon Mierny, MAFRA Zakladatelka karmické numerologie, Hannah J. Nesvadba říká: „V datu narození má každý vepsáno vše o svém životě - dětství, partnerství, schopnost studovat, sexualitu, odhodlání něčeho dosáhnout, vliv matky i otce a vztah k nim, duchovní otázky, finanční záležitosti, myšlení, dovednost řídit, možnou dominanci, nehody a v neposlední řadě i nemoci. Vzhledem k tomu, že se karma také dědí, přebíráme i po rodičích určitou zátěž. Co s tím? Vždy

 • ANTICKÉ HOROSKOPY
  Nechte se překvapit podrobnými charakteristikami zvěrokruhu i praktickými radami vycházejícími z více než pět tisíc let shromažďovaných zkušeností s lidskými povahami v souvislosti s časem zrození! Porovnejte, co vás spojuje s vašim starověkým božským patronem, přečtěte si, který prastarý mýtus dal vašemu hvězdnému znamení jméno. Poprvé takové charakteristiky vycházejí v češtině. Nejedná se o překladovou literaturu, nýbrž odborné zpracování slovesných zdrojů a lidových tradic. Cena: 49 Kč. Již brzy knihu najdete v nabídce na www.spiritobchod.cz
  Zvláště romantickým duším je určen nový časopis z rodiny Spirit. Nese příznačný název – LÁSKOPIS. Najdete v něm příběhy lásky, zrady, štěstí i naděje…
  Jen za 19 Kč.
   

 • V širých egyptských pouštích stojí pyramidy, které při pohledu na jejich velkolepou a zároveň zdrcující prostotu uvedou každého diváka v údiv a úctu. Podlehne témuž úžasu, který pociťovali již staří Řekové, a téže úctě, jež si uchoval

 • Jediný kráter na měsíčním povrchu, který vznikl ve známých lidských dějinách, objevili astronomové na snímcích ze sondy Clementine, která nad souputníkem naší planety přelétala v roce 1994. Výzkum tehdy potvrdil, že malý

 • Lidé narozeni v lednu
  Během měsíce března se nejspíš projeví odliv energie, což bude mít dopad hlavně na psychiku. Mimo jiné se to odrazí třeba v obavách, pocitech tísně. Snažte se uchovat si nadhled, pokračujte v tom, co děláte a dělat máte

 • Beran
  (Fehu, Isa, Jera): Leccos můžete dotáhnout podle svých představ, ale počítejte s tím, že vás to bude stát určité úsilí. V březnu nelze spoléhat na pomoc z okolí. Dávejte pozor, abyste nepodlehli iluzím, snažte se

 • V severní části obce Peruc, pod zámkem nad pramenem potoka, roste jeden z našich nejstarších a nejznámějších památných stromů - Oldřichův dub. Je spojován s českými dějinami a zmiňuje se o něm již Dalimilova

 • ANTICKÉ HOROSKOPY
  Nechte se překvapit podrobnými charakteristikami zvěrokruhu i praktickými radami vycházejícími z více než pět tisíc let shromažďovaných zkušeností s lidskými povahami v souvislosti s časem zrození! Porovnejte, co vás spojuje s vašim starověkým božským patronem, přečtěte si, který prastarý mýtus dal vašemu hvězdnému znamení jméno... Poprvé takové charakteristiky vycházejí v češtině. Nejedná se o překladovou literaturu, ale o odborné zpracování slovesných zdrojů a lidových tradic. Cena: 49 Kč. Již brzy knihu najdete v nabídce na www.spiritobchod.cz
  Zvláště romantickým duším je určen nový časopis z rodiny Spirit. Nese příznačný název - LÁSKOPIS. Najdete v něm příběhy lásky, zrady, štěstí i naděje…
  Jen za 19 Kč.

 • Zrcadla se k věštění používala v různých dobách i kulturách. Dodejme však, že nebyla obyčejná, věštci i mágové dobře věděli, že s nimi musí zacházet velice opatrně. Nikdy se do věštění nepouštěli, pokud měli vztek, byli nemocní, měli depresi nebo

 • Hluboce zbožní křesťané občas trpí nevysvětlitelnými ranami, připomínajícími Kristovy rány na kříži. Rány svatého Františka jsou prvním známým výskytem jevu známého jako stigmata. Rány vznikly náhle a svatého Františka neopustily po

 • ANTICKÉ HOROSKOPY
  Nechte se překvapit podrobnými charakteristikami zvěrokruhu i praktickými radami vycházejícími z více než pět tisíc let shromažďovaných zkušeností s lidskými povahami v souvislosti s časem zrození! Porovnejte, co vás spojuje s vašim starověkým božským patronem, přečtěte si, který prastarý mýtus dal vašemu hvězdnému znamení jméno... Poprvé takové charakteristiky vycházejí v češtině. Nejedná se o překladovou literaturu, ale o odborné zpracování slovesných zdrojů a lidových tradic. Cena: 49 Kč. Již brzy knihu najdete v nabídce na www.spiritobchod.cz

  Zvláště romantickým duším je určen nový časopis z rodiny Spirit. Nese příznačný název - LÁSKOPIS. Najdete v něm příběhy lásky, zrady, štěstí i naděje…
  Jen za 19 Kč.
   

 • Tak jako mají Keltové sestavený horoskop podle stromů a Egypťané podle bohů, indiáni mají svoje znamení spojené s charakteristikami zvířat. Základem jejich horoskopu, který se nazývá „Kruh Země“, jsou totemy v podobě dvanácti zvířat, jež lze

 • Z dochovaných historických pramenů vysvítá, že se pohyblivé figury vyráběly už ve starověku. Třebaže se to zdá neuvěřitelné, jednalo se mnohdy o velmi složité automaty, které samy zapalovaly oběžní ohně, nalévaly víno nebo mléko

 • Beran
  Kostky říkají: 1+1+5 = 7. Číslo sedm vám dává podporu, chcete-li odstartovat cosi nového ve vašem životě, ukazuje, že můžete

 • Ohromné vodní masy na naší zeměkouli prodělávají neustálý koloběh. Voda z povrchu moří, řek, jezer i země se vypařuje, sráží v mraky a padá v podobě deště a mlhy k zemi, takže se pokles hladiny vod, vzniklý vypařováním, stále

 • Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky, budoucnost. Vydejte se s námi za tajemstvím některých nejvíce používaných křestních ženských a mužských jmen.
  MARCELA
  Jméno dříve a dnes
  Ačkoliv je Marcela jménem starým, u nás

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  Současné konstelace napovídají, že byste měli zmobilizovat své síly. Vyskytnou-li se však jakékoli překážky a potíže, neztrácejte hlavu a udržujte si optimismus. Z každé situace je nějaké východisko, řešení se

 • Karmaložka a numeroložka Hannah J. Nesvadba během své praxe došla k přesvědčení, že se v některých ohledech nemůže ztotožnit s obecnými charakteristikami jednotlivých znamení zvěrokruhu v podobě, jakou nám předkládá astrologie. Proto jsme pro vás připravili stručný nástin toho, jak to vnímá ona sama. Paní Hannah k tomu na úvod říká: „Je třeba brát v potaz, že je velký rozdíl mezi

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  Něco vás žene za úspěchem. Nic však nejde jednoduše. Pokud se budete soustředit a energicky jednat, můžete mnohého dosáhnout. V osobním životě se

 • Velikonoce jsou druhé velké svátky roku a jsou slaveny v době jarní rovnodennosti. Dříve se ale také nazývaly svátky červené. Byly oslavou vzkříšení přírody k novému životu, oslavou jara a Vesny.
  Jarnímu obratu v přírodě, kdy slunce

 • Záhadný Stonehenge fascinuje lidi po staletí. Tento obrovský kruh z kamenů patří mezi nejdůležitější památky ze starší doby kamenné na světě. Ale jak vůbec vznikl? Kdo ho postavil – a proč?
  Některé z obrovských

 • Jsou svatí prostředníky Boha v našem světě? Některé jejich skutky nedokážeme racionálně vysvětlit. Říkáme jim zázraky. Byli snad někteří lidé povzneseni, aby se stali důkazy boží vůle a jeho přítomnosti?
  Dodnes podněcuje naši zvědavost Don

 • Jak vidíte svou budoucnost? Jestliže vás ovládají pocity nejistoty, nejste v tom sami. V České republice žije přibližně třetina pesimistických domácností. Jak vyplývá z průzkumu společnosti GfK Czech, největší obavy mají Češi

 • K nejimpozantnějším církevním stavbám v Evropě patří gotická katedrála - Catedral de Palma de Mallorca, kterou místní obyvatelé nazývají La Seu.
  Z dávné historie

  Římskokatolická katedrála

 • První stromy se na Zemi objevily v období před 360 až 325 miliony lety, v období spodního karbonu. Měly podobu obrovských přesliček, kapradin a plavuní, dosahovaly výšky až 30 metrů. Pro lidstvo jako takové jsou stromy a lesy životně

 • BLÍŽENCI (22. 5 - 21. 6.)
  Každé znamení zvěrokruhu má svoje slabé stránky, dispozice pro nejrůznější onemocnění, zdravotní problémy. Jaká strava, relaxace, bylinky, pohyb jsou pro které znamení nejvhodnější? To se můžete dozvědět z našeho

 • Lidé narozeni v lednu
  Není vyloučeno, že budete tento měsíc nuceni přehodnotit některé své závěry a názory, jež se týkají příbuzných. Měli byste jim věnovat dostatečnou pozornost a péči, především rodičům. Zjistěte, zda je

 • Beran
  (Os, Raid, Eoh): Komunikujte s okolím, dostanete zajímavé informace, které vám mohou pomoci zdolat i případné překážky. Kráčejte pevně vpřed, držte se svých cílů a neodmítejte odpovědnost

 • Určit kdy a kdo vynalezl zvěrokruh, je prostě nemožné. Po „astrologickém boomu“, který zachvátil naši společnost na přelomu tisíciletí, pevně vešlo slovo „zodiak“ do našeho života. Ale pro vědce jsou zodiakální znaky, souhvězdí, dodnes

 • Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky, budoucnost. Vydejte se s námi za tajemstvím některých nejvíce používaných křestních ženských a mužských jmen.
  ANNA
  Co všechno víme o jméně Anna
  Anna je jméno

 • 1. Nikomu neškodit
  Tato zásada má svoji tradici. Kosmický zákon trojnásobné odplaty vychází z pravidel, že vše, co uděláme, se nám trojnásobně vrátí. Přitom nezáleží, zda

 • Několik mil od města Norfolk v USA roste strom smrti. V roce 1679, kdy se v Americe začal hon na čarodějnice, na něm pověsili „krásnou a zbloudilou“ Henriettu Yoker za spolčování s ďáblem a dalšími styky s démony. Posvátnému dubu přinášeli oběti, satanský

 • Mocní, ale i docela obyčejní lidé na naší planetě potřebovali mít od pradávných dob nějaký zlý a odstrašující vzor. Bylo nutné na někoho svádět veškeré pohromy, nemoci, nezdary, tragédie, neúrodu, ale třeba i značně nepříznivé počasí. Kromě

 • Karmaložka a numeroložka Hannah J. Nesvadba během své bohaté praxe došla k přesvědčení, že se v některých ohledech nemůže ztotožnit s obecnými charakteristikami jednotlivých znamení zvěrokruhu v podobě, jakou

 • Název této runy je překládán jako „den“, pojí se k ní představa vycházejícího slunce nad krajinou. Jde o pozitivní runu symbolizující bezpečí 

 • Není snad jiného zvířete, které by bylo opředeno většími pověrami, než je kočka. Víte, že kočka byla ve středověku prohlášena za

 • Prvního března ustál Merkur ve Vodnáři svou retrográdní pouť a tak věci technického charakteru opět začnou “šlapat”. Do 6. března zůstává v retrográdním zpětném návratu Jupiter v Raku a to způsobuje nejenom napětí a stres v

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

139022
DnesDnes23
VčeraVčera280
Tento týdenTento týden1169
Tento měsícTento měsíc743

Partnerské weby

Apartmány, ubytování Teplice