O COOKIES

Jaké aspekty provázejí rok 2016 a jak to ovlivní život v naší zemi? Náhled zpracoval plzeňský astrolog JUDr. Jiří Kubík.

U státních útvarů je určení data a času počátku (vzniku), které jsou nutné k sestavení horoskopu, mnohdy složité. V případě horoskopu našeho státu se setkáváme se dvěma variantami - 28. 10. 1918 11.26 SEČ, kdy byla vyhlášena

samostatnost, a dále existuje varianta 28. 10. 1918 19.00 SEČ (Praha), kdy byl vyhlášen tzv. Recepční zákon, jehož úvodní věta zní: „Samostatný stát československý vstoupil v život.“ JUDr. Jiří Kubík pracuje s večerní variantou, neboť celá řada událostí potvrzuje její platnost.

JUDr. Kubík k základnímu horoskopu naší země uvádí: Pokud mohu srovnávat desítky horoskopů států, kterými jsem se zaobíral, tak naše konstelace patří určitě k těm nejlepším, jakkoli má horoskop své slabiny.

Co dostala Česká republika do vínku?

Tvarem horoskopu ČR je tzv. Uranské vědro. Tedy většina prvků je v jedné části horoskopu, pod obzorem, což koresponduje s pozicí malého, nevýbojného státu. Proti nim stojí samostatně Uran jako jeho nejdůležitější planeta. Tato pozice předznamenává mnohdy revoluční změny a převzetí moci v naší historii. Opozice mezi Uranem v domě desátém a Saturnem s Lunou napovídá na nenadálé politické zvraty. To souvisí s původně mnohonárodnostním složením našeho státu, zejména silnou německou a slovenskou menšinou. Idea čechoslovakismu vytvořená Benešem vznikla proto, aby Češi netvořili menšinu a existoval vůbec důvod pro vznik našeho státu. Čechů zde žilo původně 5,5 milionu, Slováků 2,5 a Němců 3,5 milionu.  Opozice ukazuje na vše možné, jen ne na svornost mezi těmito skupinami obyvatel. A následující léta ukázala, že šlo o konstelaci zásadní.  Již na konci 30. let sílilo napětí, strana NSDAP dokonce vyhrála volby, rostlo její propojení s Adolfem Hitlerem. Známé historické události vyústily v odsun tzv. sudetských Němců. Druhým momentem, kdy byla tato konstelace rozehrána Plutem, byl rok 1992, kdy došlo k rozdělení Československa.

Vláda: Uran v domě desátém v opozici na Saturn a Lunu v domě čtvrtém naznačuje politickou nestabilitu a radikální zvraty ve vedení státu. Nejedná se pouze o zásadní zvraty, jichž bylo v poměrně krátké historii našeho státu poměrně mnoho (II. sv. válka, rok 1948, rok 1968, rok 1989, rok 1993, vstup do EU 2004), ale i o politický systém, který neumožňuje nikomu skutečně vládnout na základě mandátu voličů bez podpory menších názorově více či méně odlišných stran, jež jsou jednou ve vládě socialistické, jindy ve vládě pravicové.

Veřejný život: Neptun jako vládce domu jedenáctého, který souvisí s věcmi veřejnými (s parlamentem a všemi volenými orgány), v kvadrátu na Merkur jako vládce ASC naznačuje, že parlamentní demokracie nám není vlastní. Náš národ je náchylný ke svodům nejrůznějších ideologií. Vládce domu 11. Neptun je v kvadratuře na Merkur, tedy idealismus a nerealistické vize ubližují národu. Zdá se, že příklon k pragmatickým a snadnějším řešením může státu v dlouhodobém horizontu ubližovat. Typicky byla tato konstelace rozehrána v roce 1946 tranzitujícím Plutem, kdy KSČ drtivě vyhrála u nás, jako v jediné zemi východního bloku, volby.

Ekonomika státu: Ve druhém domě horoskopu se nachází planeta Jupiter, v tradiční astrologii nazývaná velkým štěstím. Nepochybně se jedná o pozitivní konstelaci pro ekonomiku státu. Vládcem druhého domu (domu peněz) je ale Luna v konjunkci se Saturnem a v opozici na Uran. To je konstelací finančních zvratů a proměn. Na ekonomiku našeho státu tak měly negativní vliv časté změny a zvraty režimů. Nejsilnější konstelací v naší historii byl tranzit Pluta a Uranu na Jupiter, tato konstelace souvisela s hospodářskou krizí. Stejný aspekt je již rozehráván nyní, a zejména bude v letech 2016 - 2017. Lze tedy předpokládat ekonomické změny.

Duch národa: V horoskopu o nejnápadnějších vlastnostech vypovídá dům prvý, jemuž vládne Merkur, planeta komunikace. Pozice této planety je velmi silná a je pod dobrými aspekty. Vypovídá o inteligenci a adaptabilitě, bohužel, je zde i nedobrý aspekt Neptunu, který přináší mazanost, krátkozrakou vychytralost. Většina prvků je pod obzorem, tedy se navenek příliš neprojevuje. Pozoruhodná je pozice Saturnu a Luny v domě čtvrtém, která nedává příliš silný vztah k vlastnímu národu, není o národní hrdosti.

Sociální stát: V horoskopu našeho státu je silně obsazen dům šestý, který souvisí se sociálními záležitostmi, odbory, sociálním systémem. Ano, proto také u nás máme nejdelší rodičovskou dovolenou, která ve světě nemá obdoby, je zde ve srovnání s jinými státy v Evropě kvalitní a pro každého dostupné veřejné zdravotnictví, vzdělání, důchodový systém. V našem státě je nejmenší podíl chudých v celé EU.

Právo: Právo je v tomto radixu spojeno především se Saturnem jako vládcem devátého domu. Konjunkce Luna opozice Uran napovídá na revoluční právní změny, diskontinuitu a nestabilitu systému práva.

Sport a umění: Venuše stojí ve svém vlastním znamení Vah v domě pátém, navíc ve volné konjunkci se Sluncem. Z toho plyne uměnímilovnost, hravost, vztah ke sportu i hrám.

Předpověď na rok 2016

Již od ledna začíná poměrně napěťové období pro ekonomiku státu a původem by tento ekonomický stres měl přicházet ze zahraničí. Astrologicky jde o neharmonické aspekty Pluta a Uranu na Jupiter do druhého domu, který souvisí s majetkem a hospodářstvím státu. Abychom pochopili souvislost této konstelace, je dobré se podívat do minulosti. Ve druhém domě horoskopu ČR se nachází planeta Jupiter, pozitivně ovlivňuje ekonomiku. Tuto konstelaci lze spojit kupříkladu s tím, že nám po rozpadu Rakouska-Uherska připadl rozvinutý průmysl. I za komunistické periody, kdy docházelo k rozevírání ekonomických nůžek mezi východem a západem, jsme v rámci bývalého východního bloku byli nejlépe ekonomicky fungující stát. To, že tato planeta v našem horoskopu souvisí s ekonomickými poměry, lze doložit na čtyřech stěžejních momentech od vzniku státu. 

+ První obdobný vliv, silou srovnatelný s tím současným, nastal na přelomu 20. a 30. let 20. století. V této době Pluto fungovalo konjunkcí a paralelou na Jupiter.

+ Koncem roku 1948 tranzitující Neptun (planeta iluzí) kvadratizoval Jupiter, tento aspekt trval do roku 1950. Šlo o období kolektivizace, znárodňování pod vlivem komunistické ideologie.

+ Zcela přesná konjunkce Uranu (revoluční změny a zvraty) na Jupier v červnu 1953 znamenala měnovou reformu, která znehodnotila úspory většiny obyvatel.

+ Poslední významný tranzit na Jupiter přišel tentokráte opozicí od Neptunu a Uranu na počátku devadesátých let, souvisel s ekonomickou transformací a tzv. kuponovou privatizací.

Nyní máme před sebou období, kdy tato pozice Jupiteru bude opět rozehrána. To by mělo znamenat větší ekonomický předěl, protože jde o vliv srovnatelný s tím, který probíhal na přelomu 20. a 30. let. Nejde o totožnou situaci, ale minimálně ekonomický předěl je v horoskopu jasně patrný. Podle všeho půjde, v kontextu se všemi zahraničními horoskopy, o vliv, který bude celosvětový. Jeho příčina nesouvisí primárně s děním u nás doma. Je pravděpodobné, že pozice premiéra Bohuslava Sobotky bude oslabovat. Pád vlády bych ale v následujícím roce 2016 nepředpokládal. Naopak by mělo dojít k posílení pozice prezidenta Miloše Zemana, u něhož může jít v mnoha směrech o vydařený rok - v důležitých situacích neselže. Bohužel, v dalších letech bych u Miloše Zemana očekával postupný ústup z veřejného života v důsledku úbytku energie. Nepředpokládal bych, že jeho záměr kandidovat v dalším volebním období by byl realistický. Pozice Andreje Babiše bude v první polovině roku posilovat, ale ve druhé polovině zafungují konstelace deziluzí a zklamání.

Je zřejmé, že se v roce 2016 budeme na mezinárodní scéně ocitat pod celou řadou tlaků. Zejména první polovina roku, patrně v souvislosti s migranty, proběhne pod atmosférou velkého napětí. Konec roku 2016 bude ve znamení celkové frustrace v mezinárodních vztazích, která bude rovněž souviset i s ekonomickým útlumem.

Kontakt: www.horoskopodastrologa.cz

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Spiritobchod

157344
DnesDnes53
VčeraVčera121
Tento týdenTento týden454
Tento měsícTento měsíc3384

Partnerské weby

spirit banerA

Apartmány, ubytování Teplice

Zdraví a půvab

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
ID5
Accept
Decline
DoubleClick/Google Marketing
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline