Větší část měsíce dubna náleží znamení Berana. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to ohnivé znamení a jeho zrozence charakterizuje elán, nadšení, odvaha, žár i vášeň. Mají v sobě jiskru zažehnutí. Bývají to sangvinici, nesmírně čilí a pracovití. Nejcitlivější a tedy ohroženou částí jejich těla, co se negativní energie týká, je hlava.“

Olga Krumlovská doporučuje Beranům jako vhodný talisman

kameny český granát, červený jaspis a rubín.

Ideálními stromy k dobíjení energie jsou pro ně dub, javor a lípa. Svědčí jim barva červená a její kombinace. Neměli by volit barvy světlé, zvláště ne světle růžovou a žlutou. Z kovů je jim nejbližší železo.

Víte o tom, že stará tradiční astrologie měla každý den v roce pojmenovaný, přiřazovala mu určitou symboliku?

S tímto systémem starověkých věštců se nyní můžete seznámit i vy.

1. duben: DEN UCHOVÁVÁNÍ A PŘEKONÁVÁNÍ KRIZE – znázorněný osobou vedoucí za každou ruku jedno dítě.

2. duben: DEN ODMĚNY – znázorněný mužem na vrcholu skály. Je ozářený zapadajícím sluncem, v pravé ruce drží hůl, v levé korunu.

3. duben: DEN OSAMOCENOSTI – znázorněný hladovým a zoufalým mužem na prámu uprostřed oceánu.

4. duben: DEN ZRADY – znázorněný člověkem zmítajícím se ve vodě pod prolomenou lávkou.

5. duben: DEN PASIVNÍ KRÁSY – znázorněný mužem s knihou v ruce. Chodí po mýtině, listím prosvítá slunce a ozařuje mu tvář.

6. duben: DEN PŘIPOUTÁNÍ K POZEMSKÝM VĚCEM - znázorněný ženou držící váhy. Na jedné misce je číše vína, na druhé hromádka mincí.

7. duben: DEN PŘÁTELSTVÍ – znázorněný mužem a ženou. Stojí a drží se za ruce, hledí na sebe s láskou.

8. duben: DEN ZISKU – znázorněný starým mužem v obnošených šatech. K hrudi tiskne dva měšce zlata.

9. duben: DEN ZVĚDAVOSTI – znázorněný ozbrojeným mužem vypraveným na obtížnou a dalekou cestu.

10. duben: DEN VĚDOMÝCH ZÁSLUH – znázorněný mužem v rozkvětu sil. Stojí s rozpaženýma rukama a drží v nich číše vína.

11. duben: DEN VRATKOSTI A NESTABILITY – znázorněný vrávorající osobou rozlévající vodu, již nese.

12. duben: DEN SLABOSTI – znázorněný stojící osobou, která chce pít z přikrytého hrnku. Dva muži po jejím boku si něco říkají a odvracejí zrak.

13. duben: DEN POŠETILOSTI – znázorněný mužem hrajícím si s barevnými koulemi. Za ním stojí necudná žena.

14. duben: DEN OVLÁDNUTÍ – znázorněný urostlým mužem v sedle bujného koně, kterého drží na uzdě.

15. duben: DEN NADÁNÍ – znázorněný králem, který nabízí žezlo klečící osobě.

16. duben: DEN PŘÍZNĚ – znázorněný bohatě oděnou světlovlasou ženou.

17. duben: DEN ÚPADKU – znázorněný bohatě oděným mužem, který ztratil půdu pod nohama, padá na zem.

18. duben: DEN PRÁCE – znázorněný silným mužem, který poráží strom sekyrou.

19. duben: DEN OSAMOCENÍ – znázorněný rytířem vystrojeným do boje, který pozoruje ubývající Měsíc.

20. duben: DEN NEÚSTUPNOSTI – znázorněný mužem připraveným k boji, který velí k útoku.

21. duben: DEN SEBEOBRANY – znázorněný dobře oděnou ženou příjemného vzhledu i chování. Stojí před mečem.

22. duben: DEN ZKÁZY VLASTNÍ VINOU – znázorněný na zemi ležícím a umírajícím mužem. Slunce je za mraky a zapadá.

23. duben: DEN ZISKU A SKLIZNĚ – znázorněný ženou sklízející hrozny, jimiž plní koše.

24. duben: DEN ROZKLADU – znázorněný žhnoucím oharkem pod tlapou rozzuřeného lva.

25. duben: DEN BOHATOSTI SRDCE – znázorněný mužem dobráckého vzezření, který řeže před venkovským domem dřevo.

26. duben: DEN BOHATOSTI DUCHA – znázorněný mužem v rozkvětu sil stojícím pod baldachýnem. V pravé ruce drží svitek papíru, na hlavě má vavřínový věnec.

27. duben: DEN TĚLESNÉ BOHATOSTI – znázorněný pěknou kravkou pasoucí se ve stínu dvou stromů.

28. duben: DEN ZEMDLENOSTI – znázorněný starým mužem na břehu řeky, jenž hráběmi loví kousky dřeva, slámy.

29. duben: DEN VEŘEJNÉ FUNKCE – znázorněný tlustým mužem. Kráčí mezi holuby, ti se mu slétají k nohám.

30. duben: DEN OMEZENÍ – znázorněný na slunci rozvaleným a spícím volem, na hřbetě mu sedí dva ptáci.

(zem)

Foto: Danuše Mudriková