Numerologické rozbory vás zajímají, ale umíte se v nich dostatečně orientovat? Co si máte představit pod pojmy, které toho mnoho neříkají? Pokud si takový rozbor objednáte, měli byste vědět, o čem je v něm řeč. Většinou se v něm objeví devět základních pojmů – psychické číslo, životní číslo, čísla jména, kosmické číslo, numerologická mřížka, karmický odkaz, vibrace životního úspěc hu, osobní roční vibrace a devítileté vibrační cykly.

Psychické číslo – jde o číslo, které nás ovlivňuje jak po negativní, tak pozitivní stránce. Jsou to nejdůležitější čísla v celém numerologickém rozboru a nejvíce odkrývají váš charakter. Patří ke spirituální stránce života a nastiňují, co je skryté.

Životní číslo – vypovídá o vás, o vašich přednostech i nedokonalostech. Můžeme jej použít k proniknutí do hloubky vaší duše a odtajnit mnoho možností, které život nabízí. Toto číslo vás provází nepříznivými chvílemi života a umí poradit. Životní číslo má ale i své stínové číslo. To nevěstí nic špatného, pouze poukazuje na skryté možnosti životního čísla.

Číslo vašeho jména – toto číslo tvoří nedílnou součást celkového numerologického rozboru. Nese v sobě určitý znak individuality. Upozorňuje na to, že duše a vědomí, to jste opravdu vy. Během života ale můžeme jméno změnit, například sňatkem. Díky tomu se můžete vyhnout nepříznivým vibracím nebo dostanete návod, jak s takovou vibrací lépe pracovat.

Doplňkové číslo – jedná se o číslo iniciál, které se používá hlavně k výpočtu kosmického čísla, což je váš vesmírný průvodce a ochránce na pouti životem.

Numerologická mřížka – jde vlastně o rovnici dat vašeho narození.

Kosmický odkaz – značí vliv minulých životů na nynější život.

Vibrace životního úspěchu  – to je vlastně celá vaše budoucnost, cesta za životním úspěchem, po které jdete.

Osobní roční vibrace – jak už vyplývá z názvu, vypovídá o tom, co vás čeká v tomto roce.

Devítileté vibrační cykly – jedná se o trojúhelník devítiletých vibračních cyklů. Vypovídá o tom, jaké číslo v budoucnosti ovlivní váš život v devítiletých vibračních cyklech, co pro váš život bude znamenat a jaké změny vás čekají.
(han)