Numerologie nepracovala vždy jen s čísly od 1 do 9 a s významnými čísly 11 a 22. Ve starověku se numerologové zabývali i čísly složenými, tzv. druhořadými, jejichž vibrace nastiňují osudovou stránku našeho života, skrývají karmické vlivy. Připomeňme si, že druhořadá čísla je možné získat z data narození (představuje je číslo dne narození), případně výpočtem z jména a příjmení. Posudky složených čísel odedávna končí u čísl a 52. Všechna další, která tuto hodnotu při výpočtu převyšují, se opět sčítají, dokud se nedojde zase k číslu jednoduchému nebo složenému, s hodnotou do již zmíněných 52. Zatím jste se seznámili se složenými čísly od 10 do 35, nyní vás čeká poslední řada.

Přehled charakteristik složených čísel:
Číslo 36: Shodný význam jako složené číslo 27.
Číslo 37 „VLIV“: Klade důraz na lásku, milostný vztah a sex, může se projevit určitá nekonvenčnost. Povaha je citlivá a přátelská, tento člověk může mít značný vliv na veřejnost (leckdy třeba prostřednictvím umění). Jedinci s tímto druhořadým číslem v sobě nesou pozoruhodný náboj, pociťují silnou potřebu harmonie ve vztazích. Měli by se věnovat týmové práci, štěstí a úspěchů dosáhnou lépe než při individuálním snažení.
Číslo 38: Stejný význam jako čísla 11 a 29.
Číslo 39: Charakteristika odpovídá číslu 30.
Číslo 40: Shodný význam s druhořadým číslem 31.
Číslo 41: Shoda s charakteristikou čísla 32.
Číslo 42: Obdoba významu složeného čísla 24.
Číslo 43 „ZKLAMÁNÍ“: Lidé s tímto složeným číslem mívají sklon k revoltám a konfliktům, číslo je nebezpečné v tom, že skrývá vibrace opakovaného zklamání a neúspěchů. Ve starých pramenech najdeme tvrzení, že jde přímo o číslo je nešťastné. Pokud se tedy součet číselných hodnot písmen vašeho jména rovná číslu 43, je vhodné upravit pravopis tak, abyste dospěli k příznivějšímu složenému číslu.
Číslo 44: Stejný význam jako číslo 26.
Číslo 45: Odpovídá významově číslu 27.
Číslo 46: Shodná charakteristika s číslem 37.
Číslo 47: Význam jako číslo 29.
Číslo 48: Charakterově znamená totéž, co číslo 30.
Číslo 49: Obdoba čísla 31.
Číslo 50: Stejný význam jako číslo 32.
Číslo 51 “SLÁVA I NEBEZPEČÍ“: Úspěch spojený s pokrokem, uznání, ale i nebezpečí závisti a útoků od nepřátel. Toto číslo nese velký potenciál, je spojováno s povahou bojovníka, slibuje ochranu lidem, kteří ji potřebují. Nejste-li příliš ambiciózní, uděláte lépe, když změníte pravopis jména, aby číselná hodnota odpovídala bezpečnějšímu složenému číslu.
Číslo 52: Shodná charakteristika s číslem 43.
(zem)