Američtí vědci po mnoha pokusech předpokládají, že kdyby se lidské tělo umístilo do zvláštního neobvyklého prostředí, kde by nastal větší rozsah signálů, dokázali by využít takových aspektů našich smyslů, jejichž existenci jsme si vůbec neuvědomovali. Když byli počátkem šedesátých let 20. století poprvé do vesmíru vysláni kosmonauti, hlásili spatření podivných zářivých světel. Jedním z vysvětlení toho bylo, že vidí obrazy přesahující to, co běžně zažívali na Zemi. Jejich oči sice obrazy vnímaly, ale jejich mozky nebyly vycvičeny k jejich interpretaci.
Někteří relativně jednodušší živočichové mají schopnosti, které se zvnějšku rovněž zdají paranormální. Žralok máčka loví platýze tak, že zachycuje nepatrné svalové pohyby své kořisti, dokonale ukryté pod pískem na dně. Některé druhy úhořů jsou zase obklopeni jistým druhem elektromagnetického pole, které dokáže odhalit přítomnost jiného živočicha v jejich dosahu, něco trochu na způsob radaru. Na těchto schopnostech není nic nepřirozeného, neboť jsou prostě důsledkem jistého směru vývoje, kterým se tito živočichové ubírali.
V lidských společenstvích se dají dosud objevit zbytky těchto dovedností, třebaže jen v omezeném smyslu. Indiáni Cuma na ostrově San Blas nedaleko panamského pobřeží údajně užívají pachu jako způsobu, jak posoudit vzájemně svou náladu. Pleskají si do podpaží a pak čichají k ruce, když se potkají. Naší obdobou toho je podání ruky, ale příslušníci vyvinutých národů jsou rovněž podprahově vnímaví na pachy, které mohou ovlivňovat naše vztahy k druhým, aniž si to vůbec uvědomujeme.
Všichni máme ve svých kloubech a svalech senzory, které nám sdělují, kde jsme ve třech rozměrech, a jiné ve vnitřním uchu, informující nás o tíži a pohybu. Ve svých tělech máme rovněž složité systémy, které regulují teplotu, monitorují úroveň chemikálií a řídí náš velice komplikovaný metabolismus. Možná není potřeba hledat mimo ně, abychom interpretovali většinu telepatických zážitků. Rozdíl mezi všemi těmito senzorickými efekty a telepatií je otázkou stupně. Všechny formy ultra-smyslového vnímání od rozlišování úzce asociovaných pachů a chutí až po schopnost registrovat obraz trvající pouze desetinu vteřiny, patří k měřitelným reakcím. Pokud telepatie existuje a je alternativním jevem, musí fungovat jedním nebo dvěma způsoby. Buď využívá extrémní formy systému přenášení informací, s nímž už jsme obeznámeni - nejpravděpodobněji v oblasti elektromagnetického spektra, nebo využívá nějaké naprosto neznámé formy přenosu informace. Jde-li o ten první případ, nebyli jsme dosud schopni jej objevit proto, že naše přístroje nepracují ve správném pásmu, nebo jsou málo citlivé. Je-li správná druhá možnost, nepodaří se nám možná nikdy vyvinout přístroje, pomocí nichž bychom mohli objevit nebo měřit efekt. Rozhodně ne do doby, než budeme schopní tyto alternativní prostředky přenosu informací pochopit.
Lidský mozek obsahuje kolem deseti miliard nervových buněk, z nichž každá má tisíce spojů s jinými buňkami, což vytváří nejkomplikovanější stroj, jaký lidstvo zná. Každý neuron funguje jako binární spínač v počítači, zapíná nebo vypíná, a tímto způsobem vznikají a předávají se celou nesmírnou sítí myšlenky, pocity, rozhodnutí a inspirace. V této spojitosti byl vysloven názor, že pokud je telepatie možná, lze mechanismus, jímž jsou myšlenky přenášeny, vysvětlit na této úrovni procesu. To může znamenat, že dochází k jakémusi úniku během nesčetných jednotlivých kroků, které tvoří myšlenku, že telepatický jedinec může nějakým způsobem tento únik zachytit a přeložit si jej do smysluplných obrazů. To by znamenalo něco jako užití odposlouchávacího zařízení. Telepat se možná napojuje na množství neuronů současně, ale záhadně se jeví, jak může telepatovo přijímací zařízení dešifrovat všechny ty triliony impulzů probíhajících mozkem v každém jednotlivém okamžiku? To vše bude zajisté vyžadovat ještě dlouhé studium o vysílání a přijímání myšlenek a všeho neuvěřitelného, co se v lidském mozku ve skutečnosti odehrává.
(pak)

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Inzerce pro aktuální týden

Spiritobchod

126221
DnesDnes63
VčeraVčera219
Tento týdenTento týden730
Tento měsícTento měsíc4971

Partnerské weby