„Podzemní“ kaple svaté Máří Magdalény na Svaté Hoře se otevírá na Dušičky, při zvláštních příležitostech a samozřejmě o svátku významné světice, jejíž jméno nese. Svatá Máří Magdaléna je podle legendy napravenou hříšnicí (nevěstkou), v Písmu svatém se

ale nic podobného nepíše. Novozákonní evangelia a další spisy krásnou ženu popisují jako tu, z níž Ježíš Kristus vyhnal sedmero démonů. Mýtus o kajícné prostitutce vznikl až ve 4. století našeho letopočtu, a to díky plamennému kázání papeže Řehoře I. Čím tedy Máří zhřešila?

Odhalená tajemství nebes?

Podle všeho Marie patřila k bohatému rodu z Magdaly, kde žili obchodníci z celého světa. Ortodoxní judaisté v Magdale viděli druhý Babylon, město hříchu. Nebylo to ale úplně jinak a nestala se Máří Magdaléna se svými společnicemi „sponzorem“ Ježíše Krista a jeho učedníků? Financovala toto pokrokové bratrstvo? Možná ano. 

Podle apokryfních spisů ji za to Ježíš přijal do užšího kruhu zasvěcenců, sdělil jí největší mystéria. V jednom apokryfu najdeme i Mariino evangelium. Ježíš v něm krasavici z Magdaly vyučuje a říká, že je zasvěcená, požehnaná, proto jí sdělí (předá) všechna tajemství nebes.

Jaká to byla tajemství? Mohlo by se jednat zejména o ovlivnění regenerace, o zásah do koloběhu života. Díky tomu by se lidé mohli dožít třeba 200 let, koketovat s nesmrtelností či oživovat mrtvé. Součástí tajemství byla jistě i pravda o Bohu otci, kterou Ježíš nikomu nevyzradil. Jeho identitu tajil i před apoštoly. „Nikdo neví, kdo je můj otec, jen já,“ říkával.

Ježíš mohl Marii odkrýt i podstatu Ducha svatého, coby zvláštní energie. Kdo se rouhal proti Bohu otci či jeho synovi (Ježíšovi), tomu bylo nakonec odpuštěno. Ale rouhači proti Duchu svatému nemohli počítat s žádným milosrdenstvím. To jen dokazuje, o jak důležitou věc se jednalo.

Svatá Máří Magdaléna je prý zobrazena i na známém obraze Leonarda da Vinciho, na Poslední večeři Páně. Již po dlouhou dobu je toto dílo předmětem diskuzí a odvážných teorií. Jedna z nich říká, že apoštol Jan na obraze připomíná spíše ženu, kterou by mohla být právě krasavice z Magdaly…

Kmínové sestry

Poblíž Rožmitálu pod Třemšínem se nacházelo působiště Kmínových sester, polotajného spolku ženštin z 18. století. Praktikovaly bílou magii a vyznávaly kult skřítků a lesních bytostí. Pocestného prý dokázaly očarovat pouhým gestem ruky!

Ve století devatenáctém jednu členku sesterstva pozorovala dvojice výrostků u obce Strýčkovy. Na vlastní oči chlapci viděli, jak se sestra dokázala proměnit ve smrkovou šišku a potom i ve zvláštní bytost, která vzhledem připomínala starou vrbu. Se svým zážitkem se svěřili vozkovi Neumannovi, který je později svezl…

Uctívaný a magický strom

Takovýto příběh se zdá dost neuvěřitelný, spíše je ale možné si všimnout významné symboliky. Vrba platila v magii za uctívaný strom, dokázala pravé zázraky. Je vnímána jako dřevina smuteční, ale opak je pravdou. Naši předci vrbu uctívali jako „strom alfa a omega“, symbol počátku a konce. Vrba představovala moudrost, jasnovidnost, vitalitu a sklony k magickým činům. Málokdo ví, že násobí sdělená přání, je velmi citlivá na zacházení. Z okultního hlediska se dokáže pomstít svým trýznitelům, říkávalo se jí také „měsíční družička“.

Je spojnicí mezi měsíčními fázemi a energií Luny, je také spjata s očistnými rituály a koupelemi, s vodou a stříbrnou barvou. Vodníci z pohádek sedávali na vrbách možná právě pro jejich moc a vlastnosti. 

Výtažek z kůry se stal základem aspirinu, jednoho z nejrozšířenějších volně dostupných léků na světě…

Čarodějné končiny

Ve vyšších nadmořských výškách jihozápadních Čech žily na samotách nejzkušenější vědmy, které ovládaly všechny důležité druhy magie. Do kraje ale přicházely jen velmi zřídka. Jejich hlavními rostlinnými pomocníky byly kořeny mandragory, pelyněk černobýl, pelyněk pravý a lesní vřes. Vřesová magie nebyla nikdy rozšifrována, protože se předávala jen ústně.

Sotva palčivé slunko zašlo a na krajinu padly stíny večera, lidé se báli do proslulých „čarodějnických končin“ vkročit. Věřili, že právě po klekání zde nastávají divoké reje, ožívají spící duchové a démoni. Jít mezi vědmy osamoceně v noci? To si nikdo netroufl.

Jiří Nový

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Inzerce pro aktuální týden

Spiritobchod

126274
DnesDnes157
VčeraVčera214
Tento týdenTento týden1265
Tento měsícTento měsíc5506

Partnerské weby