Hildegarda z Bingenu, které lze přiřadit přívlastky svatá, mystická, předpovídající a odhodlaná léčitelka, představovala jednu z největších ženských postav v historii medicíny. Zajímala se daleko intenzivněji o široké spektrum oborů než kterákoli jiná žena své doby. Je nutné ovšem poznamenat, že se jednalo o dobu, kdy si jen

málokterá z žen mohla dovolit o něčem psát, neboť dokonce i psaní dopisů bývalo problémem. Jako přítelkyně papežů, králů a královen, s nimiž vedla rozsáhlou korespondenci, a díky svému léčitelskému umění i originální teorii medicíny se stala rovněž velice uznávanou a respektovanou ženou. Neméně významnou úlohu sehrála i na poli umění, neboť byla považována za talentovanou básnířku, hudebnici a skladatelku. K velmi pozoruhodným pak patřily též její duchovní zážitky a vizionářská vidění.

Výjimečné dítě

Hildegarda se narodila v létě roku 1098 v německém Bermersheimu nedaleko Bingenu, přibližně 20 kilometrů od Mainzu. Stala se nejznámější a nejuznávanější vizionářkou doby v níž žila, neboť na její rady dali i ti nejvýznamnější představitelé ve státě a společnosti. Pro své chatrné zdraví se od malička stranila ostatních dětí, přičemž první vidění měla již ve třech letech. Viděla tehdy jas tak velký, až se jí rozechvěla duše, avšak pro svůj dětský věk nic z toho ještě nedokázala vyjádřit.

Nebesa se otevřela

V roce 1141 měla Hildegarda vidění nesmírného dosahu. Tehdy se pro ni nebesa otevřela a celou její duši zaplavilo oslepující světlo neobyčejné záře. V okamžiku se jí též dostalo schopnosti rozumět spisům filozofů i svatých mužů. Ačkoli ji nikdo neučil notovému záznamu ani žádnému zpěvu, najednou dokázala skládat a zpívat písně.

Známka Boží nevole

Jednou k Hildegardě promluvil hlas, který ji nabádal, aby zapsala, co viděla. Hildegarda k tomu však nesebrala dost odvahy, načež okamžitě onemocněla. Vyložila si to jako známku Boží nevole, a tak se pustila do toho, k čemu byla vyzvána. Tehdy ji nemoc opustila a navíc pocítila velký příval síly. Toto střídání zářivého světla a značného utrpení, po němž následoval příval energie, ji pak provázelo až do její smrti roku 1179.

Naslouchání Božskému hlasu

Hildegardina vidění byla neobvyklá tím, že při nich zůstávala při vědomí a neupadala do transu. Přitom i nadále zcela jasně vnímala hmotný svět kolem sebe. Božský hlas jí vysvětloval význam symbolů a obrazů, jež viděla, přičemž Hildegarda obšírně psala na vědecká, mravní i filozofická témata, o skrytých tajemstvích kamenů či bylin, skládala hudbu a psala básně. Její hudba je velmi ceněna dodnes.

Migréna a duchovní zážitek

Neurologové si dnes všímají, že Hildegardiny literární popisy, právě tak jako iluminace v rukopisech zachycující její vidění, odpovídají zkušenostem lidí, kteří trpí silnými migrénami. Nedokáží však určit, zda byla vidění způsobena právě migrénou, nebo zda byly její příznaky pouhou součástí těchto vidění. Hildegarda však své zdravotní obtíže přijímala jako nedílnou součást svých duchovních zážitků.

(kov)

Předplaťte si nás

Předplatné měsíčníku HOROSKOPY

 

Inzerce pro aktuální týden

Spiritobchod

120929
DnesDnes244
VčeraVčera541
Tento týdenTento týden3979
Tento měsícTento měsíc10333

Partnerské weby