Filtrovat
 • svatekSvátek slaví Ignác

  Jméno latinského původu se zřejmě vyvinulo z řeckého jména Ignatios. Pak by pocházelo ze slova ignis s významem oheň a překládalo by se jako - rozpálený, roznícený, ohnivý. Další teorie se

 • kartyHvězda, Spravedlnost, Císař

  V tomto měsíci půjde o nás, všichni dostaneme možnost si uvědomit svou podstatu a zamyslet se nad životem. Mohlo by se nás tedy i trochu dotknout poznání, které objevíme. Dokonce hrozí smutek až deprese. Je ale na

 • svtekSvátek slaví Bořivoj

  Staroslovanské mužské jméno se vyskytuje i ve zkrácené podobě jako Bořek. Význam obou jmen je shodný - „bojovník, ten, kdo vede vojsko do boje“. Jméno vychází ze dvou

 • andělBeran – ochranný anděl Gabriel

  Pokud jste doposud měli nějaké problémy ve vztahu, můžete očekávat neuvěřitelný příval okouzlení, náhlou změnou v porozumění, upevnění partnerství. Bude to

 • karty1BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Nemoc, Láska

  V citové oblasti se objeví spousta nesrovnalostí. Budete postaveni před situace, se kterými si sice nebudete vědět rady, ale jen proto, že na ně jednoduše nejste připraveni. Abyste se mohli rychle orientovat, nejednejte

 • 3207RunovýBeran

  (Nauthiz, Hagalaz, Mannaz):Pozor na to, co si přejete a také na to, jakým způsobem se toho snažíte dosáhnout. Aktivujte raději svou trpělivost, ať si nepřivodíte zbytečné potíže. Kromě svých

 • 2804Orkula pixBeran

  Plány, První krok

  Měli byste se konečně rozhodnout, déle na nic nečekejte. Hrozí, že později cesta dopředu již tak otevřená nebude a upadnete do nekonečného stereotypu, ze kterého se bude hůře

 • svatek3Svátek slaví Markéta

  Jméno má orientální původ. Pochází až ze staroindického slova „mandžárí” s významem „perla” nebo „pupen”. Slovo přejala řečtina jako „margarites”, odtud latina jako „margarita”. Významem jména Markéta je

 • svtekSvátek slaví Bořek

  Jde o zkrácenou podobou jména Bořivoj. Vychází ze dvou staroslovanských slov – „boroti“ (bojovat) a „voj“ (vojsko, vojáci). Bořek se tak dá významově přeložit jako „velitel vojáků, ten, kdo

 • H3f6c8bf 3Jak hodnotí nadcházející novoluní, které vrcholí v pátek 13. července ve znamení Raka, astroložka a záhadoložka PhDr. Olga Krumlovská?

  Beran:Zrozence prvního dekanu čeká lehce pozitivní nov. Na obzoru se objeví změny v profesní sféře, mohou navázat kontakt s

 • 19366438 1463086550404004 9222758769429975080 nSvátek slaví Olga

  Jméno pochází ze Skandinávie. Stejně jako jeho mužská varianta Oleg se vyvinulo ze severského jména Helgí (Helga). Jméno se vykládá ze slova „heilig”

 • 2701babylonsky 1Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí

 • slaviSvátek slaví Libuše a Amálie

  Libuše je prastaré ženské jméno s původem slovanským a nese význam „milá, milovaná“. Společně s Libuší slaví v tento den svátek i Amálie. Toto jméno je považováno za formu jména Libuše a jeho původ je

 • 1107rakRak - obtížně snáší kritiku

  Symbolem tohoto znamení je rak, bázlivý a plachý tvor, který se cítí dobře jak ve vodě, tak na zemi. Je velmi zranitelný a hledá útočiště na souši i ve vodě. Také lidský

 • svatekSvátek slaví Drahoslava

  Význam tohoto starého slovanského jména je zřejmý ze slov, která ho tvoří - tedy „drahý“ a „sláva“. Drahoslava se tak vykládá jako „ta, které je drahá sláva“, potažmo pak i „drahá, slavná“ či „milovaná“. Jméno je

 • svatek3Čtvrtek - svátek slaví Cyril a Metoděj

  Jméno Cyril je původu řeckého, vzniklo ze jmen Kyrios či Kýros, která lze přeložit jako pán či páneček. Existuje i jiná varianta výkladu, která jméno spojuje se slovem Kuruš, což znamená slunce. Cyril byl jedním ze

 • darSvátek slaví Prokop

  Jméno pochází z řečtiny a jeho vznik může souviset hned se dvěma řeckými slovy. První výklad jméno spojuje s řeckým slovem „prokoptó” s významem „průkopník, prospívající, razící cestu”. Druhým slovem, od kterého může být jméno

 • 1007osudBeran

  Kostky říkají: 4 + 1 + 1 = 6

  Budete se rozhodovat mezi dvěma alternativami. Očekávejte nelehké období, kdy času na přemýšlení moc nebude, ale rozhodnout se bude potřeba. Spoléhejte na

 • 0507MandalaČERVENEC

  Rak (22. 6. – 22. 7.)

  Jedno staré přísloví říká, že není na světě bylina, která by na něco nebyla. Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Můžou se z nich připravovat čaje, masti a kapky, případně je lze přidávat do jídla a podobně.

 • svtekSvátek slaví Radomír

  Jméno vzniklo ve staroslovanštině a jeho význam je spojován se staroslovanským slovesem „raděti” s významem „starat se” a slovem „mír”, které znamená „mír”, ale také „svět” (svět bez války”. Druhá část jména může

 • 0707červencová symbolikaVětší část měsíce července náleží znamení Raka. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to vodní znamení a náleží mu větší vnímavost, představivost a romantičnost. Je to znamení ženské, plodné, představuje rodinu a děti. Mají přecitlivělé trávicí

 • darSvátek slaví Patricie

  Jméno se vyvinulo z latinského slova „pater” („otec”). Ve starém Římě se jako Patricius označoval svobodný občan, občan z urozeného římského rodu. Tento význam si dodnes nese i jméno Patricie, překládá se jako

 • penze+ 1. - 2. července- napěťový chronom mezi Merkurem a Uranem může přinést havárie v hromadné dopravě, doprava může nabírat zpoždění v důsledku výpadků počítačových a rozvodných sítí nebo

 • kritickAstrolog Richard Stříbrný upozorňuje: "V tomto měsíci dochází k zatmění Slunce i Luny. Nejprve v pátek 13. července nastává částečné zatmění Slunce ve znamení Raka, které bude viditelné pouze mezi jižním pobřežím Austrálie a Antarktidou. Zde mohou

 • Svátek slaví Ignác

  Pokud se jméno vyvinulo z řeckého jména Ignatios, pak by pocházelo ze slova „ignis“ s významem „oheň“. Překládalo by se jako „rozpálený, zaznícený, ohnivý“. Další teorie se přiklánějí k odvození od latinského

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Srpen 2017 je z astrologického hlediska mimořádně významným měsícem, jelikož dochází jak k zatmění Luny (7. srpna ), tak k zatmění Slunce (21. srpna). Zatmění Luny je pouze částečné (polostínové), zatímco zatmění Slunce bude úplné. V obou případech je ve hře znamení

 • Pokud se někdo domnívá, že se u nás nenachází posvátné kopí jako třeba to Longinovo, bude nejspíš překvapen. Patřilo svatému Václavovi a údajně sloužilo jako válečná žerď. V bitvách vlál na žerdi přemyslovský praporec, který také nebyl zcela

 • Pátek 28. července - svátek slaví Viktor

  Jméno pochází z latiny a jeho základem je slovo „victor” s významem „vítěz”. Jméno se překládá jako „vítěz” nebo „vítězný”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká:„Přeloženo do jazyka numerologie nese

 • Upíři - nemrtví - patří v celé škále přízraků a běsů bezkonkurenčně mezi nejobávanější a nejkrutější. Nejznámější mezi nimi je pak hrabě Drákula, za svého života krvavý vládce a bojovník proti Turkům. Přitom jen málokdo ví, kdo a čím Drákula opravdu byl, kdy a kde se

 • Svátek slaví Věroslav

  Jméno má slovanský původ, je složeno ze slov „víra” a „sláva”. Významem jména Věroslav tak je „ten, který slaví víru”, také „slavný svojí vírou” nebo jen „věřící”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o nositelích jména říká: „Jsou

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Chcete-li, aby byl tento měsíc ve znamení pohody a spokojenosti, budete muset zvýšit iniciativu a zvolit tempo, díky němuž zvládnete vyřešit vše, co vás čeká. Jedná se samozřejmě především o plnění pracovních úkolů. Jen tak si v klidu

 • Svátek slaví Anna

  Ženské křestní jméno Anna patří k nejoblíbenějším jménům u nás. Jde o křesťanské jméno, které má svůj původ (stejně jako jméno Hana) v hebrejštině. Pochází ze slov „channah“ či „chana“, které se významově překládají jako

 • Profesor biochemie na univerzitě v Berkeley a světoznámý badatel Allen C. Wilson poukazuje na podivné skutečnosti vývojového stadia člověka. Zatímco všechny mutace vývojového procesu živočišných druhů se měřily na tisíce a statisíce let, vznik druhu Homo sapiens patří zřejmě k jednorázové

 • Svátek slaví Jakub

  Jméno pochází z hebrejštiny, jeho základem je jméno Jahagóbh (Jákob), jež se vykládá jako „ten, kdo se drží za patu“, přeneseně také „druhorozený“. Výklad jména se váže k biblickému příběhu. Jákob, patriarcha hebrejského národa, byl

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „V tomto týdnu bude postupovat ekliptikou Slunce v konjunkci s Marsem ve znamení Lva, přičemž k přesné konjunkci dochází na stupni ekliptiky pro naši republiku velmi nebezpečném (4 - 5), jelikož se nachází v kvadrátu na Slunce v horoskopu republiky ve

 • Svátek slaví Kristýna

  Jméno pochází z řečtiny stejně jako jeho další varianty - Kristina, Kristína apod. Vzniklo z řeckého slova „christianos“ jako „křesťan“, respektive „křesťanka“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o jménu a jeho nositelkách říká:„Jméno nese

 •  

  ČISTÉ VIDĚNÍ

  Schopnost vnímat fakta, události a ostatní informace jiným způsobem než pomocí běžných standardních smyslů.

  GRIMOÁR

  Kniha zaříkávadel a magických

 • Pátek 21. července - svátek slaví Vítězslav

  Jméno má slovanský původ. Vykládá se jako „slavný vítěz, slavící vítězství” či „slavný svojí mocí” (sloveso „vítati” se může ze staroslovanštiny vykládat také jako „sídlit, bydlit”).

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o mužích s tímto jménem říká:„Hodí se

 • Beran

  Rovnováha, harmonie

  Nemusíte stále chodit s davem, nemusíte dělat to, co se po vás chce, co je dle ostatních správné. Hrajte jednou také sami za sebe, nebojte se jít za svými sny a uskutečňovat vše, na čem vám záleží a co víte, že je

 • Svátek slaví Ilja

  Jméno pochází z hebrejštiny. Je odvozeno od hebrejského jména Elí-jjáhu s významem „Bůh je můj pán“ (slova „él“ i „jáhu“ se překládají jako „Bůh“). Do češtiny se jméno dostalo z Ruska, ruská varianta přitom pochází z řeckého překladu

 • Svátek slaví Čeněk

  Jméno je počeštěnou podobou latinského jména Vincentus. Vyvinulo se z italské verze jména Vincenzo, čeština ho přebrala jako Vinčenc, aby následně vzniklo i jméno Čeněk (dalšími variantami jména jsou tak

 • Beran

  Kostky říkají: 3+2+1=6

  Očekávejte nerozhodnost, váhání, přemýšlení. Šestka vás bude nutit volit cestu s nejmenším odporem. Moc dlouho byste ale váhat neměli, mohlo by se stát, že vám unikne životní příležitost. Číslo tři vám dá

 • Svátek slaví Drahomíra

  Jméno slovanského původu nese symbolický význam - „ta, které je drahý mír“ potažmo také „ta, která má ráda pořádek, ta, která má ráda svět“ nebo „mírumilovná“.

  Co o jménu říká astroložka a numeroložka

 • Podle některých věštců prý brzy nastane konec světa. Proč ne, když podle předpovědi Nostradama nenastal ve druhé polovině 90. let minulého století ani na přelomu tisíciletí, podle Mayů dokonce ani v prosinci 2012. Musí se najít nějaké nové datum. Máme se bát

 • Svátek slaví Martina

  Jméno má původ v latině a souvisí s římským bohem války, který se nazýval Mars. Vzniklo z římského slova „Martinus”, jež je přídavným jménem k Martovi. Překládá se tedy jako „náležící Martovi, náležící bohu války”, přeneseně pak i

 • Podle astrologa Richarda Stříbrného je před námi poměrně náročný týden: „Slunce postupuje ekliptikou v blízkosti Marsu ve vodním znamení Raka (Mars přechází do znamení Lva ve čtvrtek 20. července a Slunce jej následuje v sobotu 22. července) a vytvářejí

 • Vydáme-li se směrem od Mořiny na Berounsku za záhadami Českého krasu, dostáváme se až do oblasti Velké a Malé Ameriky, do kraje opuštěných lomů. Skály jsou provrtány jako ementál, labyrint štol osiřel. Přesto toto území stále děsí některé návštěvníky. Proč? Dochází

 • Květy k nám promlouvají nepřeberným množstvím barev, přitažlivými vůněmi. Od nepaměti sloužily k různým rituálům, kouzlení, jejich síla a energie se nejvíce využívaly při čarování v souvislosti s milostným životem. Zamilovaná děvčata chtěla jejich prostřednictvím

 • ČERVENEC

  RAK 21. 6. – 22. 7.

  Obrázek je aktivován pro léčení v oblasti břicha, k posílení a harmonizaci.

  Vládnoucí planetou

 • Slunce vstupuje do znamení Raka 21. června a setrvá v něm do 22. července. Je to doba přelomová a transformační. Však také v den vstupu Slunce do Raka zažíváme jednu z vrcholných fází celého roku - letní slunovrat. Začíná astronomické léto, v přírodě vše vrcholí - zraje, dorůstá, sbíráme plody

 • Úterý 4. července - svátek slaví Prokop

  Jméno má řecký původ a jeho vznik může souviset hned se dvěma řeckými slovy. První výklad jméno spojuje se slovem „prokoptó” s významem „průkopník, prospívající, razící cestu”. Druhým, od kterého může být jméno Prokop odvozeno, je

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z

 • Svátek slaví Radomír

  Jméno má původ ve staroslovanštině, je spojováno se slovesem „raděti” s významem „starat se” a slovem „mír”, které znamená „mír”, ale také „svět” („svět bez války”). Druhá část jména může

 • Chronoekonomická analýza vypracovaná astrologem Richardem Stříbrným naznačuje, že v začátku července (1. až 3. července) budou prosperovat provozovatelé festivalů a producenti nápojů. Zabodovat mohou i provozovatelé lodní dopravy a

 • Astrolog Richard Stříbrný shrnul dění na obloze následovně: „Červenec by pro naši republiku měl být z astrometeorologického hlediska spíše vlhký a teplý, s občasnými bouřkami doprovázenými bleskovými povodněmi. A to zejména

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Uvědomte si, že tělo, a hlavně vaše mysl, potřebují občas tzv. vypnout, vymanit se ze stereotypu. Navíc byste mohli v té každodenní honičce ztratit smysl svého konání. Pravděpodobně vás potkají události, se kterými jste

 • Vědci už před řadou let věděli o tom, že naše Země vznikla splynutím dvou planet, které se spolu srazily. Původně se ovšem hovořilo o tom, že se jednalo o nepřímý náraz, kdežto američtí vědci nyní potvrdili přímou prudkou čelní

 • Jak se vědci z americké NASA nechali slyšet, začíná se přibližovat osídlení našeho nejbližšího souputníku Měsíce. První kolonie by tam totiž mohly vzniknout už někdy kolem roku 2022. Vybudování základny by bylo oproti klasickým cestám na Měsíc a zpátky navíc

 • Carlsbad Caverns (Carlsbadské jeskyně) najdete na jihu amerického státu Nové Mexiko, východně od El Pasa, v Guadelupských horách zhruba 50 kilometrů od městečka Carlsbad. Tyto jeskyně, které jsou součástí Carlsbad Caverns National Park

 • Na ochranu před čarováním a černou magií zakopávali Angličané v 16. století do země na různých místech pečlivě připravené „sklenice čarodějnic“. Archeologové našli mnoho takových sklenic, ale nedávno měli štěstí - podařilo se jim vykopat neporušenou

 • Od pradávna byl amulet považován za věc, která jeho nositele chrání před chorobami, neštěstím, zlými magickými silami. Novoasyrští králové nosili náhrdelníky z malých kovových amuletů se symboly bohů, jako například srpek měsíce či sluneční

 • Beran

  Nedostatkem tohoto znamení je, že jí velmi rychle a často doslova hltá. Toho by se Beran měl vyvarovat, aby si nepřivodil žaludeční potíže.

  Vhodné potraviny: celozrnné produkty, drůbež (zejména krůta), ryby, mléčné

 • Vztahy mezi lidmi, zejména ty partnerské, jsou velmi složité.. Hlavním tématem následujících řádků je svádění, první rande, trocha erotiky. Každé znamení má jiné sexuální chutě, a když je u partnera poznáte, prožijete neskutečnou hloubku lásky.

  První rande se Lvem

  Lva určitě potěšíte, když ho pozvete někam, kde

 • Pro naše předky byla zvířata indikátory počasí, věštci i léčiteli, některá byla dokonce považována za posvátná a náležitě uctívána. Že má živočišná říše svá tajemství, o tom ví své psycholožka, astroložka a záhadoložka Olga Krumlovská, která se s námi podělila o své postřehy i několik zajímavých příběhů ze života.

  Psi

  Ve starověku byl

 • Návštěvníky přitahuje doslova silou magickou. Je však Pražský orloj i časomírou zla, ďábelským okem? Na to jsme se snažili najít odpověď.

  Již ve škole jsme se učili o oslepení mistra Hanuše, geniálního orlojáře. Poté správce Jiří Zvonek technický zázrak z Prahy rozbil a

 • Srpen je měsícem léta v jeho plné kráse a i když nám občas může počasí zhatit plány, je podstatné, jak k takovým rozmarům přírody budeme přistupovat – určitě je dobré brát věci, jež nemůžeme změnit, s nadhledem. A stejné je to i v

 • Zakladatelka karmické numerologie, Hannah J. Nesvadba říká: „V datu narození máme vepsáno vše o svém životě, včetně zátěže, kterou přebíráme po rodičích. Kdyby každý věděl, jakou karmu má skrytou v datu narození, nedopouštěl by

 • Čínská monáda je zřejmě nejznámějším východním symbolem. I ona má v sobě jakýsi sexuální podtext. Vyjadřuje tolik potřebnou a důležitou harmonii, spojení mužského a ženského principu. Pokud se zbortí, je zle.
  Mezi další podobné

 • Nedílnou součástí Japonské kultury je bohatá mytologie vyprávějící o mnohých bozích a bůžcích, zakladatelích Japonska (Izanami a Izanagi) a úchvatných dracích. Nejkrásnější součástí jsou ale démoni (Youkai) a strašidla (Obake). Japonská tradice strašidel je

 • Beran
  (Nyd, Hagalaz, Man): Aktivujte svou vůli a pracovitost. Runy vás vybízejí k trpělivosti, objeví-li se nějaké potíže. Pokud se setkáte s útoky z okolí, s projevy nepřátelství, snažte se nejprve

 • Vše začalo někdy v šedesátých letech minulého století, kdy se v Bavorsku rozmohly přestavby původních domů na jakési módní kopie alpských chalup. Jeden z takto přestavěných domů byl až do osmdesátých let údajně stižen

 • Tak jako mají Keltové sestavený horoskop podle stromů a Egypťané podle bohů, indiáni mají svoje znamení spojené s charakteristikami zvířat. Základem jejich horoskopu, který se nazývá „Kruh Země“, jsou totemy v podobě dvanácti zvířat, jež

 • Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky, budoucnost. Vydejte se s námi za tajemstvím některých nejvíce používaných křestních ženských a mužských jmen.
  MIROSLAVA
  Co všechno víme o jméně Miroslava
  Jméno

 • Z tzv. věštebných kostí se předpovídala budoucnost odedávna v Číně. Vrcholu pak dosáhla tato metoda za vlády dávné dynastie Sang (ta vládla v období mezi 16. až 12. stoletím před naším letopočtem na teritoriu kolem současného

 • Beran
  Kostky říkají: 6+2+2 = 10
  Desítka je něco jako kolo štěstí. Mohou nastat pozitivní změny, objeví se nové možnosti. Můžete začít cosi jiného, nebo k čemusi pozměníte

 • Nejvyšší z bohů řecké mytologie, Zeus, se podle některých antických pramenů měl narodit v krétském pohoří Ida nebo na hoře Lykaion na jihu Řecka. Ovšem řecký básník Hesiod (7 - 8. století před naším letopočtem), který sepsal mytologický

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  Vaším nejdůležitějším cílem by nemělo být v současnosti shromažďování peněz, ale spíše naopak. Užívejte si volna a hezkých dní, které na vás čekají. A je jedno, jestli

 • Zakladatelka karmické numerologie, Hannah J. Nesvadba říká: „V datu narození máme vepsáno vše o svém životě, včetně zátěže, kterou přebíráme po rodičích. Kdyby každý věděl, jakou karmu má skrytou v datu narození, nedopouštěl by se mnohdy osudových

 • KŘÍŽsdružuje horizontální i vertikální prvky, v nichž můžeme vidět vesmírné protiklady - nebe a zemi, život a smrt, světlo a tmu. Může také připomínat starodávný strom života: v předkřesťanské Evropě byl kříž často spojován s

 • Valée des Merveilles - Údolí zázraků - najdete v masívu Mercantour, které leží 80 km od Nice. V nadmořské výšce 2800 metrů se tam na ploše 30 km2 rozkládá divoká a záhadná horská krajina s ledovcovými jezery (jim se

 • Rožmberská hrobka v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě je opředena mnoha tajuplnými pověstmi. Její vznik souvisí se samotným založením tohoto kláštera. Založil ho v roce 1259 Vok I. z Rožmberka, údajně jako poděkování

 • Beran
  Planetární konstelace naznačují, že porostou vaše odvaha i sebedůvěra. Pokud chcete a budete se o to snažit, můžete ve svém životě odstartovat nějaké pozitivní změny. Jestliže jste si sehnali

 • O síle myšlenky už toho bylo napsáno mnoho a myslím, že je zbytečné to opět psát. Vlastně celá magie stojí na síle myšlenky. Možná si teď říkáte "tak proč mám mít takovou či onakou svíci, bylinu, kámen, amulet nebo nohu žáby či

 • Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky, budoucnost. Vydejte se s námi za tajemstvím některých nejvíce používaných křestních ženských a mužských jmen.
  EVA
  Co všechno víme o jméně Eva
  Eva je původem

 • Beran
  (Berkana, Eolh, Jera): Měli byste pocítit příliv sil, před vámi se mohou objevit nové příležitosti. Důvěřujte své intuici a vykročte vpřed s odvahou. Není důvod stagnovat, věřte, že nad vámi bdí vyšší moc. Máte

 • TROJKA
  Jak lze popsat trojkovou strukturu osobnosti?

  PhDr. Eva Velechovská říká: „Vítěz, herec - to je zdánlivě nesourodý název pro osobnostní strukturu, kterou lze pozorovat u lidí cítících svoji osobní hodnotu velmi silně spojenou s výkonem, který

 • Taseografie (také známá jako tasseomantie nebo tassologie) je metodou věštění, která interpretuje vzory v kávové sedlině. Ve srovnání s jinými věšteckými technikami můžeme taseografii považovat za poměrně mladou metodu

 • Jaký bude pro vás červencový úplněk?
  Psycholožka, záhadoložka a astroložka Olga Krumlovská to vidí následovně:

  Pro Berany - prvního dekanu je úplněk velmi příznivý, vhodný k prosazení zájmů. Zrozence druhého dekanu čeká úplněk zklidňující, přinese jim

 • Patříte k věčným dietářům, kteří jsou při pohledu na vlastní obraz v zrcadle neustále nespokojení se svou figurou? Ať chcete zhubnout pro to, abyste se sami sobě a svému okolí více líbili, nebo být v lepší kondici, zkuste zhubnout podle hvězd. Následující doporučení se zakládají na charakterových vlastnostech jednotlivých

 • Kouzelnické řemeslo vyžaduje především umění klamat. I ti nejlepší světoví kouzelníci a mágové se pak svěřují s tím, že veškerá kouzla vyžadují nekonečné hodiny cvičení. Různé triky se sice dají nastudovat z nejrůznějších kouzelnických

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  Nepatříce mezi lidi, které skolí sebemenší problém. Umíte bojovat a jako takovým se vám povede všechno dotáhnout do konečné podoby a dojít vítězství. Mnohým nedorozuměním předejdete, pokud si

 • Některé sny nás zasáhnou natolik, že si je pamatujeme do nejmenšího detailu, jindy mávneme rukou nad nesrozumitelnými nesmysly. Velký myslitel Aristoteles věřil, že sny přinášejí informace o chorobách. Možná nevíte, že

 • Jaké bude pro vás novoluní 6. srpna a co vám přinese úplněk 21. srpna?
  Psycholožka, záhadoložka a astroložka Olga Krumlovská to vidí následovně:
  Pro Berany - prvního dekanu je novoluní

 • Duchovní a mystické tradice na celém světě odedávna uznávají moc zvuku. Na Východě sahají počátky meditativních a duchovních cvičení s použitím zvuku do doby před několika tisíci lety a mnohá z nich také převzala pozdější náboženství, jako jsou buddhismus a islám. Dnes se monotónní zpívání, rytmické

 • Prázdniny, a tím pádem i dovolené, jsou v plném proudu. Počasí nám ještě zatím přeje, tak je pořád ještě čas načerpat energii, užít si hezkých chvil s rodinou a přáteli, prostě vnímat každou letní chvíli a uvolnit nejen tělo, ale i duši. Co vás čeká poslední prázdninový měsíc, to se už dozvíte z našeho horoskopu.

 • Snažíte se vyhrát ve sportce? Sázíte nějakou kombinaci čísel a zkoušíte to stále znovu? Tušíte, zda a popřípadě jakou máte šanci na výhru? Podívejte se spolu s námi na téma sázení a výher z trochu jiného úhlu. Tentokrát jsme si na toto téma povídali s Radkem Riegerem, který se zabývá výklady snů, zajímá se o věštění z tarotových karet, o runy, paranormální jevy, bylinky, léčivé krystaly, duchovní průvodce a ochránce člověka, keltská orákula, je také ufolog - amatér a můžete se s ním setkat

 • Srpen patří podle keltského kalendáře lidem topolu, modřínu a borovice
  Lidé topolu (narození 5. 8. až 13. 8):Jsou spolehliví, obětaví, leč nejistí. Někdy se hůře přizpůsobují okolnostem, mívají sklony k pesimismu. Zvláště ženy vynikají půvabem, vzbuzují obdiv mužů a závist žen. Tito lidé špatně snášejí kritiku

 • Měsíc a magie patří k sobě od dávných dob. Vždyť panuje v noci, světu temna a neviditelna. Měsíční noc je ale především doba čarodějnic a kouzelníků. Ti z ní čerpají svoji sílu a kouzelnou moc. Podle nejstarších pramenů Měsíc představuje bohyni o třech tvářích. Artemis (přibývající Měsíc), Seléne (úplněk) a Hekaté (ubývající a nový Měsíc). Každá z těchto bohyní je jiná. Toto

 • Runa Sowulo je velice silnou pozitivní runou. Naši předci tuto runu spojovali se Sluncem, které je pro každé náboženství zdrojem životadárné energie, ztělesňuje božské síly. Ve všech severských mýtech byl pohyb z temnoty ke světlu a zpět k temnotě (uctívání Slunce) ústřední koncepcí. Veškeré svátky jsou označovány různými body na kole roku obvykle v místech, kde Slunce

 • Vědci již nejednou dokázali, že některé z asteroidů se v dávné minulosti dostaly na kolizní dráhu a srazily se s naší planetou, což mohlo vyvolat nezvyklé katastrofy, změny podnebí a vyhynutí některých druhů rostlin i živočichů. Nám se v našich novodobých dějinách může zdát, že taková srážka s jinými vesmírnými tělesy patří buď dávno do minulosti, nebo je tak málo

 • I to může být z určitého hlediska prospěšné. Vědci z australské univerzity v Novém jižním Walesu totiž došli k závěru, že lidé v negativním rozpoložení dovedou lépe odhadnout druhé osoby, mají lepší paměť, bývají kritičtější a věnují

 • Beran
  Během měsíce července se můžete setkat s řadou nečekaných situací. Ale díky dobré vůli a přizpůsobivosti případné potíže z nich plynoucí překonáte. Planety však nabádají, abyste si dávali pozor na vlastní neopatrnost ve fyzickém ohledu, riziko úrazů a nehod narůstá. Ke konci měsíce postupujte obezřetněji v

 • Myslíte si, že ryby nemohou trpět mořskou nemocí? Opak je pravdou. Německý zoolog Reinhold Hilbig, který studoval vlivy beztíže ve vodě, zjistil, že i mořští živočichové, stejně jako lidé, ztrácejí rovnováhu a chce se jim zvracet. Šlo o

 • Lidé narozeni v lednu
  Vzhledem k poněkud nesouladným aspektům raději počítejte s proměnlivostí nálad a držte se zpátky. Určitě napřed přemýšlejte, než začnete prezentovat své názory a postoje, snažte se druhé nechat projevit, nebuďte příliš přísní.

  Lidé narozeni v únoru
  Červencové dny budou pro vás

 • Po řadu století existovala v Anglii tradice, podle které mohl panovníkův dotyk vyléčit "královské zlo," čili skrofulózu - mučivou a často smrtelnou tuberkulózu mízních uzlin, zejména krčních. Postiženým osobám panovník zavěšoval na krk zvláštní minci, ve které měla údajně spočívat králova léčící moc. Mnoho lidí této metodě hluboce věřilo, zvláště když u některých jedinců došlo brzy poté skutečně ke

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Nenechte si zkazit náladu kvůli
  drobným nesrovnalostem. Stále to
  nemůže jít jen prudce nahoru.
  Dávejte si dobrý pozor na to, co
  říkáte, píšete, plánujete. Určitý

 • Odedávna jsou drahé kameny a minerály nositeli světla, vesmírné energie, léčebnými prostředky na nejrůznější choroby a nemoci, posilovači zdraví. Poskytnou ochranu před negativními energiemi, vibrace krystalů umějí do života přilákat lásku nebo vylepšit stávající vztah, povzbudit duši. Vydejte se s námi odhalit tajemství jednotlivých kamenů.
  Kunzit
  Léčebné použití: Jemná energie kunzitu posiluje oblast srdce, uvolňuje napnuté svaly, zklidňuje nervy. Podněcuje činnost

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Inzerce pro aktuální týden

Spiritobchod

124475
DnesDnes13
VčeraVčera318
Tento týdenTento týden2319
Tento měsícTento měsíc5631

Partnerské weby